Euroopan rakennerahastot 2014 - 2020

logo: Euroopan unioni

Kestävää kasvua ja työtä 2014−2020 – Suomen rakennerahasto-ohjelma on valtakunnallinen ohjelma, joka sisältää sekä Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) ja Euroopan sosiaalirahaston (ESR) toimenpiteet. Ohjelman toteutus alkoi toukokuussa 2014. Kaikki tieto hakemisesta, haun aikatauluista ja painotuksista, valintakriteereistä sekä hankevalinnoista löytyy rakennerahastot.fi -verkkopalvelusta.

Uuden yritystukilain mukaisen rahoituksen haku käynnistyi 15.9.2014. Lakimuutoksen myötä myös ELY-keskusten myöntämien yritystukien hakemiseen ja käsittelyyn käytettävää tietojärjestelmää päivitettiin. Jatkossa asiointi tapahtuu sähköisesti yrityksen KATSO-tunnisteen avulla.

TIETOA ALUEELTA

Euroopan rakennerahastot 2014 - 2020 - Pohjanmaa ja Keski-Pohjanmaa

1.1.2014 alkaen Pohjanmaan ELY-keskuksen toimialueella  ESR- ja EAKR-hankkeiden hallinnointia hoitaa Keski-Suomen ELY-keskus ns. rakennerahasto-ELY-keskuksena (RR-ELYnä).  Vaasassa ja Kokkolassa toimiva henkilöstö jatkaa tehtäviään entiseen tapaan.

Rakennerahastotieto löytyy rakennerahastot.fi-verkkopalvelusta Pohjanmaan maakunnan osalta Länsi-Suomen alueosiosta ja Keski-Pohjanmaan maakunnan osalta Pohjois-Pohjanmaan alueosiosta.


Päivitetty