› Takaisin graafiseen esitykseen

Euroopan rakennerahastot 2014 - 2020

logo: Euroopan unioni

Kestävää kasvua ja työtä 2014−2020 – Suomen rakennerahasto-ohjelma

Kestävää kasvua ja työtä 2014−2020 – Suomen rakennerahasto-ohjelma on valtakunnallinen ohjelma, joka sisältää sekä Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) ja Euroopan sosiaalirahaston (ESR) toimenpiteet. Ohjelman toteutus alkoi toukokuussa 2014. Kaikki tieto hakemisesta, haun aikatauluista ja painotuksista, valintakriteereistä sekä hankevalinnoista löytyy rakennerahastot.fi -verkkopalvelusta.

Rakennerahasto-ohjelmalla on viisi toimintalinjaa

Suomen rakennerahasto-ohjelmassa on viisi toimintalinjaa, joilla tuetaan erityisesti työllistymistä ja pk-yritysten kilpailukykyä. Läpileikkaavana teemana on vähähiilisen talouden edistäminen. Rakennerahasto-ohjelma toteuttaa Eurooppa 2020 -strategian tavoitteita.

Toimintalinjat ovat:

1.  Pk-yritysten kilpailukyky (EAKR)
2.  Uuden tiedon ja osaamisen tuottaminen ja hyödyntäminen (EAKR)
3.  Työllisyyden ja työvoiman liikkuvuus (ESR)
4.  Koulutus, ammattitaito ja elinikäinen oppiminen (ESR)
5.  Sosiaalinen osallisuus ja köyhyyden torjunta (ESR)
 

Rakennerahastohankkeiden hallinto on keskitetty neljään ELY-keskukseen

Rakennerahastohankkeiden hakemusten käsittely hoidetaan ja hanke- ja maksatuspäätökset tehdään neljässä rakennerahastotoimintaan erikoistuneessa ELY-keskuksessa.

Jokaisella suuralueella eli Etelä-Suomessa, Länsi-Suomessa, Itä-Suomessa ja Pohjois-Suomessa on kussakin yksi rakennerahastotoimintaan erikoistunut ELY-keskus. Nämä ovat

  • Pohjois-Suomessa Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus (Oulu),
  • Itä-Suomessa Etelä-Savon ELY-keskus (Mikkeli),
  • Länsi-Suomessa Keski-Suomen ELY-keskus (Jyväskylä) ja
  • Etelä-Suomessa Hämeen ELY-keskus (Lahti).

Rakennerahastoasiantuntijat ovat sijoittuneet ELY-keskuksiin siten, että hakija saa palvelua edelleen myös oman alueensa ELY-keskuksesta. Hakemus kuitenkin osoitetaan tietojärjestelmässä suuralueen rakennerahastotoimintaan erikoistuneelle ELY-keskukselle.

logo: Vipuvoimaa EU:lta 2014-2020

TIETOA ALUEELTA

Euroopan rakennerahastot 2014-2020 - Kainuu

Rakennerahastojen hallinnointi ELY-keskuksissa on keskitetty vuoden 2014 alusta neljälle suuralueelle. Pohjois-Suomessa Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus hallinnoi myös Kainuun ja Lapin ELY-keskusten rakennerahastoasioita. Hakija saa edelleen hakemukseensa liittyvää palvelua oman alueensa ELY-keskuksesta.

Toimintalinjojen ja erityistavoitteiden tarkempi kuvaus löytyy Kestävää kasvua ja työtä 2014–2020 – Suomen rakennerahasto-ohjelmasta ja sitä täydentävästä Itä- ja Pohjois-Suomen alueellisesta suunnitelmasta. Ohjelma-asiakirjan tavoitteiden lisäksi hankkeiden tulee edistää Kainuun maakuntaohjelman tavoitteita.

Valtakunnallisiin kehittämisohjelmiin liittyvistä hankehauista ilmoitetaan erikseen rakennerahastot.fi -sivustolla.

Hakumenettely ja hakemusten käsittely

Hakuajoista tiedotetaan rakennerahastot.fi-sivustolla sekä rahoittavien viranomaisten omilla verkkosivuilla.

Rahoitusta haetaan sähköisesti joko EURA2014 -järjestelmässä tai yritystukien sähköisen asioinnin kautta hanketyypistä ja rahoituksen lähteestä riippuen. Yritystuissa on voimassa jatkuva haku. Rahoituksen hakeminen edellyttää verohallinnon Katso-tunnistautumispalvelun käyttöä. Katso-tunnisteen käyttö on maksutonta. Lisätietoja Katso-tunnistautumispalvelusta löytyy verohallinnon verkkosivuilta.

Hakemus tulee vireille, kun se on jätetty rahoittavalle viranomaiselle (Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus) sähköisessä hakujärjestelmässä. Allekirjoitettua paperihakemusta ei toimiteta lainkaan viranomaiselle.

Rahoitettavien hankkeiden tulee pääsääntöisesti olla flat rate tai lump sum -kustannusmallin mukaisia.

Hankkeiden ESR / EAKR- ja valtio-osuus on enintään 80 %. Yritystuissa tukitasot ovat enintään 15–50 % riippuen hankkeen sisällöstä ja yrityksen koosta.

Kaikille projektihakemuksen jättäneille ilmoitetaan haun päättymisen jälkeen valmistelusta vastuussa olevan henkilön nimi. Hakemukset arvioidaan ja pisteytetään seurantakomitean hyväksymien yleisten ja erityistavoitekohtaisten arviointiperusteiden sekä aluekohtaisten arviointiperusteiden perusteella. Valmistelija käy tarvittaessa lisäkeskusteluja hakijan kanssa hankesuunnitelman tarkentamiseksi tai täydentämiseksi.

Hankehakemukset käsitellään ELY-keskuksen hankeryhmissä, maakunnan yhteistyöryhmän sihteeristössä (MYRS) ja tarvittaessa maakunnan yhteistyöryhmässä (MYR) siinä maakunnassa, jossa hanketta toteutetaan.

Lisätietoja ESR- ja EAKR-rahoituksesta (ympäristöhankkeet) Kainuussa:

Rahoitusasiantuntija Annukka Koskelo p. 0295 023 691 (Verna Mustonen virkavapaalla 14.4.2021 asti)

Lisätietoja EAKR-yritysrahoituksesta Kainuussa:

Yritysasiantuntija Sanna Karjalainen, p. 0295 023 548
Yritysasiantuntija Jarmo Jokinen, p. 0295 023 544
Yritysasiantuntija Eija Tabell-Jokelainen, p. 0295 023 546
Yksikön päällikkö Pasi Loukasmäki, p. 0295 023 568

Käyntiosoite: Kalliokatu 4, Kajaani

Rahoitusyksikön päällikkö:
Eija Virtasalo, p. 0295 037 150

Sähköpostiosoitteet ovat muotoa etunimi.sukunimi@ely-keskus.fi

www.rakennerahastot.fi -> Pohjois-Suomi


Päivitetty