Pirkanmaan MAL-hankkeet

MAL-hankkeet ovat valtion ja kuntien yhdessä toteuttamia pieniä ja kustannustehokkaita hankkeita, joilla  edistetään kaupunkiseutujen toimivuutta ja kilpailukykyä. Liikenteen osalta se tarkoittaa lisäresursseja hankkeisiin, joilla parannetaan kävelyn, pyöräilyn ja joukkoliikenteen olosuhteita.  Pirkanmaalla MAL-hankkeet koskevat Tampereen kaupunkiseutua. 

Valtion ja Tampereen kaupunkiseudun kuntien kolmas maankäytön, asumisen ja liikenteen sopimus (MAL) on voimassa vuosina 2016–2019. Kunnat ja valtio rahoittavat MAL-hankkeita yhteensä 10 miljoonalla eurolla sopimuskauden aikana.

MAL-hankkeiden etenemistä voi seurata Tampereen kaupunkiseudun internet-sivuilla osoitteessa http://www.tampereenseutu.fi/tampereen_kaupunkiseutu/kartat/mal-seuranta/

Päivitetty