› Takaisin graafiseen esitykseen

Palkkaturvan maksaminen ja työnantajan takaisinmaksuvelvollisuus

Palkkaturva maksetaan työntekijän pankkitilille viikon kuluessa päätöksen antamisesta.

Palkkaturva voidaan maksaa myös työntekijän ilmoittamaan osoitteeseen. Tässä tilanteessa maksu suoritetaan yleensä Pohjola-pankkiin, joka lähettää palkkaturvan saajalle ilmoituksen suorituksen saapumisesta. Rahat ovat nostettavissa kuukauden ajan mistä tahansa kyseisen pankkiryhmän toimipisteestä.

Palkkaturvana maksettavista saatavista toimitetaan ennakonpidätys, joka on 5 000 euroon asti 30 prosenttia ja tämän ylittävältä osalta 50 prosenttia. Palkkaturvaviranomainen ilmoittaa maksetut suoritukset veroviranomaiselle lukuun ottamatta konkurssipesän kautta maksettua palkkaturvaa, jonka ilmoittamisesta huolehtii konkurssipesä. Jos hakijan henkilökohtainen veroprosentti poikkeaa merkittävästi lakimääräisestä pidätysprosentista, verottajalta voi hankkia verokortin kyseistä palkkaturvamaksua varten.

Palkkaturvana maksettavasta saatavasta vähennetään työntekijän eläkemaksu ja työttömyysvakuutusmaksu.

Palkkaturvana maksettu saatava peritään työnantajalta tai tämän konkurssipesältä korkoineen takaisin valtiolle. Palkkaturvapäätös on työnantajaan nähden heti täytäntöönpanokelpoinen. Saatavaa peritään ulosottoteitse tai valvomalla se työnantajan konkurssissa.

Päivitetty