Nuorisotakuun seuranta – Etelä-Pohjanmaa

Mikä on nuorisotakuu?

Nuorisotakuu tarkoittaa, että jokaiselle alle 25-vuotiaalle nuorelle tai alle 30-vuotiaalle vastavalmistuneelle tarjotaan viimeistään 3 kuukauden kuluessa työnhaun alkamisesta työ-, työkokeilu- opiskelu-, työpaja- tai kuntoutuspaikka. Ensimmäinen askel on nuoren työnhakijan ja työ- ja elinkeinotoimiston asiantuntijan yhdessä tekemä työllistymissuunnitelma. 

Nuorisotakuun tavoitteena on

  • edistää nuoren koulutukseen ja työmarkkinoille sijoittumista,
  • estää nuoren työttömyyden pitkittyminen sekä
  • estää nuorten syrjäytymistä.

Ketkä ovat vastuullisia?

Vastuu nuorisotakuun toteuttamisesta kuuluu kaikille, erityisesti kunnille, TE-hallinnolle ja oppilaitoksille. Kannustamme myös yrityksiä ottamaan vastuuta nuorisotakuun toteutumisesta tarjoamalla nuorille työ-, työssäoppimis- ja työhön tutustumispaikkoja. Nuorisotakuun toteutuminen edellyttää eri tahojen sujuvaa yhteistyötä ja sitoutumista yhteiseen päämäärään.

Miten Etelä-Pohjanmaalla?

Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus ja Etelä-Pohjanmaan TE-toimisto koordinoivat nuorisotakuuta maakuntatasoisesti ja tekevät yhteistyötä kuntien ja elinkeinoelämän kanssa nuorisotakuun toteutumiseksi.
 

Nuorisotakuuta yhteisötakuun suuntaan – hallituksen kärkihankkeessa syvennetään julkisen, yksityisen ja kolmannen sektorin välistä yhteistyötä nuorten tukemisessa. Tuetaan nuorten elämänhallintaa ja työllistämistä vahvistamalla sosiaali- ja terveyspalveluita osana nuorisotakuuta. Kerätään parhaat käytänteet kunnista ja laajennetaan toimivat mallit valtakunnalliseksi.

  • Kehitetään nuorisotakuusta malli, jossa vastuu tukea tarvitsevasta nuoresta on yhdellä taholla.
  • Kaikille peruskoulun päättäville taataan koulutus-, työ- tai kuntoutus-paikka.
  • Vahvistetaan etsivää nuorisotyötä ja työnetsijä-toimintaa sekä nuorten mielenterveys-palveluita.
  • Kehitetään nuorten palkkatukea ja Sanssi-korttia työntekoon kannustavampaan suuntaan.

 

Päivitetty