Nauvon pohjoinen reitti

Suomen Lauttaliikenne Oy:n (Finferries) MS Falkö hoitaa yhteysalusliikennettä Nauvon pohjoisella reitillä palvelusopimuksella 2010 -2018. Palveluntuottajan vastuulla on aikataulujen laadinta yhteistyössä sidosryhmien kanssa sekä niistä tiedottaminen.

Yhteysalus Falkö liikennöi 18.5.2018 alkaen Nauvon kirkonkylän uusitulta yhteysaluslaiturilta.

Päivitetty