Markkinakohtaiset ohjelmat

Yritys tarvitsee kansainvälistymissuunnitelman lisäksi markkina-, kilpailija- ja tuotetietoa. ELY-keskukset auttavat löytämään oikeat tiedonlähteet. Maakohtaisia kuvauksia ja markkinatietoa löytyy Team Finlandin verkkopalvelusta.

ELY-keskukset järjestävät pitkäkestoisia, markkinakohtaisia vienti- ja kansainvälistymisohjelmia. Ohjelmat ovat liiketoiminnan kehittämisohjelmia, joissa yritykset saavat tietoa kohdealueen markkinoista, liiketoimintakulttuurista ja kaupankäyntitavoista.

Ohjelmat vaihtelevat ELY-keskuksittain. Käynnistyvät ohjelmat:

Päivitetty