Maaseutuelinkeinot

KuvituskuvaAjankohtaista

Maaseutuelinkeinojen kehittäminen ja maaseudun elinvoimaisuuden turvaaminen on yksi ELY-keskusten tehtävistä. Tavoitteena on maa- ja metsätalouden kilpailukyvyn parantaminen sekä kalatalouden ja muiden maaseudun elinkeinojen edistäminen.

ELY-keskukset tukevat maatilojen, maataloustuotteiden ensiasteen jalostusta harjoittavien pk-yritysten ja maaseudun mikroyritysten investointeja ja kehittämistä. Tukea voidaan myöntää kehittämishankkeille, jotka edistävät elinkeinojen toimintamahdollisuuksia sekä kannustavat uuden yritystoiminnan aloittamiseen ja toimivien yritysten kehittämiseen.

Tukitasot ja rahoitusmuodot vaihtelevat hieman ELY-keskuksittain. Kun suunnittelet investointia, rakentamista tai muuta kehittämistoimintaa, ota yhteyttä alueen ELY-keskukseen.

ELY-keskusten alueellisille sivuille  voi siirtyä valitsemalla ylhäältä oikealta Valitse alue -kohdasta halutun alueen.

 

TIETOA ALUEELTA

Maaseutuelinkeinot - Etelä-Savo

Maaseudun kehittämistä toteutetaan Etelä-Savossa Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmassa 2014–2020 määriteltyjen toimenpiteiden avulla. Eteläsavolaiset erityspiirteet otetaan huomioon alueen maaseudun kehittämissuunnitelman mukaisesti. Maaseudun kehittäminen rahoitetaan EU:n maaseuturahastosta ja kansallisesti valtiolta myönnetyin varoin. Näiden lisäksi ohjelman rahoitus koostuu kuntien rahoitusosuudesta sekä yksityisestä rahoituksesta.

Etelä-Savon maaseudun kehittämisstrategia 2014–2020 

Etelä-Savon maaseudun kehittämisstrategia 2014–2020 on laadittu laajan yhteistyön pohjalta alueen maaseudun kehittäjätahojen kanssa. Maaseudun kehittämistyön suunta Etelä-Savossa tiivistyy strategiseen tavoitteeseen: "Ihmisläheinen ja innostava Etelä-Savon maaseutu on vuonna 2020 laadukkaan sinivihreän talouden ennakkoluuloton edelläkävijä."  Tavoitetilaa kohti mennään toteuttamalla kolmea painopistettä:

 • kehittämällä maaseudun elinkeinoja
 • parantamalla ihmisten hyvinvointia maaseudulla ja
 • vahvistamalla maaseudun elinvoimaisuutta edistäviä rakenteita.

Maaseudun kehittämissuunnitelma on yhteen sovitettu alueen toimintaryhmien strategioiden sekä rakennerahastojen ja muiden alueen maaseudun kehittämiseen liittyvien ohjelmien kanssa.


Etelä-Savon maaseudun kehittämisohjelman sisältö ympyräkuviossa.

Etelä-Savon ELY-keskus maaseutuohjelman toteuttajana

Etelä-Savon ELY-keskus tarjoaa maatiloille, maaseudun yrityksille ja maaseudun kehittäjille rahoitus-, kehittämis- ja valvontapalveluita. Maaseutuohjelman toteutuksesta vastaa ELY-keskuksen maaseutupalvelut -yksikkö yhteistyössä muiden yksiköiden kanssa. Ohjelman alueellisen toteutuksen kehittämistä varten on Etelä-Savon maaseudun kehittämissuunnitelman seurantaryhmä, jossa ovat mukana alueen maatilojen ja yritysten sekä muiden keskeisten maaseudun kehittäjien edustajat.

Maaseutuohjelman toteutus Etelä-Savon ELY-keskuksessa jakaantuu kolmen yksikön tehtäviin, jotka on esitetty seuraavassa.

Etelä-Savon ELY-keskuksen maaseutupalvelut-yksikkö:

 • Maatilatalouden kehittäminen
 • Maaseudun kehittäminen
 • Maatalouden ympäristöasiat
 • Maaseutuohjelman toimeenpano alueella
 • EU-ohjelma-asiat yksikön tehtävien osalta
 • Maataloustukien valvonta
 • Eviran ja Tukesin ohjaamat valvonnat

Etelä-Savon ELY-keskuksen rakennerahastopalvelut -yksikkö:

 • Yritystukipäätösten valmistelu ja ratkaiseminen
 • Hanketukipäätösten valmistelu

Etelä-Savon ELY-keskuksen maksatus- ja tarkastuspalvelut –yksikkö:

 • Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelman maksatukset Etelä-Savon ELY-keskuksen alueella
 • EU-varoista ja niihin liittyvistä valtion varoista maksettavat tilitykset ja maksatushakemukset Itä-Suomen suuralueella

Ohjelman toteutusta on arvioitu

Etelä-Savossa on edellisellä ohjelmakaudella teetetty ulkopuolinen arviointi maaseutuohjelman toteutukseen. Myös käynnissä olevalta ohjelmakaudelta on teetetty ennakkoarviointi. Vuoden 2018 alussa käynnistyi itäsuomalainen maaseutuohjelmien väliarviointihanke, jossa ovat mukana Etelä-Savon, Pohjois-Savon ja Pohjois-Karjalan ELY-keskukset. Arvioinnin suorittivat Suomen Aluetutkimus FAR ja Augurix Oy.  Lisätietoja arvioinnista löytyy maakehys.fi -sivustolta.

Linkit:


Päivitetty