Polku-hanke (Työelämälähtöiset palvelupolut työllistymisen tukena)

hankkeen tavoitteena on edistää heikossa työmarkkina-asemassa olevien henkilöiden työllistymistä ja siten estää työttömyyden pitkittyminen ja työmarkkinoilta syrjäytyminen yhteistyössä alueen muiden työllisyydenhoidon toimijoiden kanssa. Näitä toimijoita ovat mm. Lapin TE-toimisto, kunnat, työnantajat, yhdistykset, säätiöt ja palveluntuottajat.

Kehittämishankkeen keskeiset tavoitteet ovat:

  • pitkäaikaistyöttömien asiakasanalyysi ja palvelutarpeiden kartoittaminen
  • kumppanuuden rakentaminen ja kehittäminen työllisyydenhoidossa Lapissa
  • työnantajayhteistyön kehittäminen
  • työelämälähtöisten palvelupolkujen ja työvoimapalvelujen kehittäminen
  • arviointitiedon tuottaminen hankkeen tulosten ja toimenpiteiden vaikuttavuudesta

Kehittämishankkeeseen liittyy myös rinnakkaishanke, jonka kohderyhmänä ovat heikossa työmarkkina-asemassa olevat henkilöt, erityisesti alle 30 ja yli 54 vuotiaat pitkäaikais- ja rakennetyöttömät. Rinnakkaishankkeen (U20510) kautta projektin kohderyhmälle hankitaan työvoimakoulutusta, palkkatukea ja valmennusta.

Hanke on ESR-osarahoitteinen ja sen toteuttamisaika on 1.4.2015-31.12.2018.

Yhteystiedot:

Projektipäällikkö Katja Jaako, puh 0295 037 017

Projektisuunnittelija Tuire Ollitervo, puh. 0295 037 023

sähköposti: etunimi.sukunimi@ely-keskus.fi

 

Päivitetty

AJANKOHTAISTA!

Polku-hankkeen loppuseminaari Rovaniemellä 14.11.2018

Päivän aikana käytiin lävitse käytännön esimerkkien kautta mitä hankkeessa on opittu. Kuulimme myös yritysten näkemyksiä työelämälähtöisistä koulutuksista ja valmennuksista. Työstimme myös yhdessä miten palveluita voitaisiin kehittää Lapissa suunnatessamme kohti kasvupalveluita.

Seminaariohjelma.

Tero Hyttinen Osaamisen kehittämistä työelämän tarpeisiin Lapissa 14.11.2018

Satu Tervasmäki Kohti kasvupalvelukoulutuksia

Polku-tiimi  Oppeja ja oivalluksia

Hanna Alila Kemin työllisyys- ja elinvoima Verkostomainen yhteistyö työelämän tarpeisiin            

Tuomas Pussila Tapojärvi Oy

Heidi Alariesto Sijaishaltija Oy Kokemuksia matkailun uravalmennuksesta (EDURO) 

Palvelutarjotin video 

Loppuseminaarin livedokumentaatio. 

 

Ilmoittauduthan viimeistään 1.11.2018 mennessä.

Lämpimästi tervetuloa
Tuire ja Katja Polku-hankkeesta 

Loppuseminaarin tietosuojaseloste