Kotouttaminen

Työ- ja elinkeinoministeriö vastaa maahanmuuttajien kotouttamisesta. ELY-keskus ja kunnat ovat omilla alueillaan vastuussa kotouttamisasioista.

ELY-keskuksen keskeisenä maahanmuuttajien kotouttamista koskevana tehtävänä on

  • toimeenpanna kotouttamislaki ja seurata sen toteutumista alueellisesti
  • sovittaa alueelliset kotouttamistoimenpiteet valtakunnallisten linjausten mukaan
  • ohjata kuntia kotouttamisohjelmien tekemisessä ja kotouttamisen toimeenpanossa.

Kotouttamiseen liittyvässä päätöksenteossa ELY-keskukset tekevät yhteistyötä mm. kuntien, työ- ja elinkeinotoimistojen ja järjestöjen kanssa.

Kuntien rooli maahanmuuttajien kotouttamisessa on keskeinen. Kotoutuja on samalla kuntalainen ja kuntien tehtävänä on huolehtia siitä, että niiden palvelut sopivat myös maahanmuuttajille. Kunnilla onkin yleis- ja yhteensovittamisvastuu maahanmuuttajien kotouttamisen kehittämisestä sekä sen suunnittelusta ja seurannasta paikallistasolla.

Maahanmuuttajan työllistyminen ja yhteiskunnallinen osallistuminen edellyttävät tietoja ja taitoja, joita kehitetään kotoutumista tukevilla toimenpiteillä. Näitä ovat mm. kotoutumissuunnitelman laatiminen, suomen ja ruotsin kielen opetus, luku- ja kirjoitustaidon opetus ja ammatillinen koulutus. Kotoutumiskoulutus toteutetaan pääsääntöisesti työvoimapoliittisena aikuiskoulutuksena TE-toimiston kautta.

ELY-keskukset ja TE-toimistot hankkivat työvoimapoliittisena aikuiskoulutuksena hankittavat kotoutumiskoulutukset tarjouskilpailun perusteella noudattaen julkisista hankinnoista annettua lainsäädäntöä.

ELY-keskusten alueellisille sivuille voi siirtyä valitsemalla ylhäältä oikealta Valitse alue -kohdasta halutun alueen. 

TIETOA ALUEELTA

Kotouttaminen - Uusimaa

Uudenmaan ELY-keskuksessa toimii maahanmuuttoasiain toimikunta. Se on yhteistyöelin, jossa on mukana monia alueen toimijoita ja jonka tehtävänä on ottaa kantaa ajankohtaisiin maahanmuuttotyön linjauksiin. Työ voi liittyä esimerkiksi maahanmuuton huomioimiseen erilaisissa ohjelmissa, kotoutumiskoulutuksen hankintaan tai työlupalinjauksiin. 

Uudenmaan alueella asuu yli puolet Suomessa asuvista maahanmuuttajista, joten työ korostuu kaikissa yhteistyösuhteissa. Kotoutumisen edistämiseksi Uudenmaan ELY-keskus tekee yhteistyötä alueen kuntien ja Uudenmaan TE-toimiston kanssa, jotta palveluprosessit mahdollisimman hyvin vastaisivat kotoutujien ja laajemmin maahanmuuttajien tarpeita.    

Kuntia tuetaan lakisääteisten kotouttamisohjelmien valmistelutyössä. ELY-keskus tekee yhteistyötä kolmannen sektorin kanssa erityisesti Etelä-Suomen etnisten suhteiden neuvottelukunnan työn koordinoijana. Uudenmaan ELY-keskus kilpailuttaa ja ostaa kotoutujille tarkoitetun kotoutumiskoulutuksen ja maahanmuuttajien koulutustarpeet otetaan huomioon myös ammatillisen työvoimakoulutuksen hankinnassa.   

 

Lisätietoja:

  • Erikoissuunnittellija Minna Hirsova, 0295 016 009
  • Erikoissuunnittelija Satu Nila, 0295 021 083 (alaikäiset kansainvälistä suojelua saavat lapset ja nuoret)
  • Erikoissuunnittelija Terhi Martins, 0295 021 094 ja erikoissuunnittelija Lea Savolainen, 0295 021 102 (kotoutumiskoulutus)
  • Maahanmuuttopäällikkö Jaana Suokonautio, 0295 021 160

 

 


Päivitetty