Kiinni työelämään -hanke

Hankkeen kohderyhminä ovat pidempään työtä hakeneet työnhakijat, maahanmuuttajat sekä nuoret. Hankkeen asiakkaaksi voivat tulla myös TE-toimiston asiakkaat, joiden työttömyys uhkaa pitkittyä. Autamme  kuntouttavasta työtoiminnasta työelämään siirtyviä asiakkaita löytämään oman polkunsa avoimille työmarkkinoille.

Hankkeessa asiakas kulkee aktiivisesti tuettua hankepolkua kohti palkkatyösuhdetta. Tuki ulottuu työllistymisen alkutaipaleelle auttaen pysyvän työsuhteen rakentumiseen.

Kohderyhmänä ovat myös eteläpohjalaiset yritykset. Autamme onnistuneen rekrytoinnin toteutumiseen tukemalla sekä hankkeen asiakasta että työnantajaa myös työsuhteen alkutaipaleella onnistuneen lopputuloksen varmistamiseksi.                                                                          

Verkostoyhteistyö on hankkeen yksi keskeinen toimintatapa. Hanke kannustaa ja vahvistaa omalla panoksellaan eri toimijoita (työnatajat, kunnat, rekrytointiyritykset, palveluntuottajat, TE-toimisto) mukaan yhteistyöhön.

Toiminta-alue

Toimimme koko Etelä-Pohjanmaan alueella. Viemme palvelua paikkoihin, joissa palveluja on tarjolla vähemmän. Yritysten rekrytointiongelmat korostuvat etenkin maakunnan reuna-alueilla, jonka vuoksi resurssien pääasiallinen kohdentaminen näiden kuntien alueille on tarkoituksenmukaista.

Kiinni työelämään (S21820) on ESR-osarahoitteinen hanke, joka toteutetaan ajalla 15.10.2019–30.08.2022.                

Päivitetty

Yhteystiedot

Ketä me olemme? : Hanketiimin esittely

Projektipäällikkö:
Piia Kaunisto
Puh: 029 50 27787, 050 351 2495

Projektisuunnittelija:
Jani Aho
Puh: 029 50 27778, 050 397 7038

Projektisuunnittelija:
Elina Esala
Puh: 029 50 27005, 050 397 7015

etunimi.sukunimi@ely-keskus.fi

#kiinnityöelämään somessa

 

Kiinni työelämään tietosuojaselosteet