Kiinni työelämään -hanke (ESR)

Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksessa on käynnistetty Kiinni työelämään -hanke (ESR). Hankkeen kohderyhminä ovat työnhakija-asiakkaat, joiden työttömyys uhkaa pitkittyä, sekä rekrytointiongelmia kohdanneet yritykset. Hanke tukee työllistymistä avoimille työmarkkinoille ja kehittää kohderyhmän työllistymistä tukevaa verkosto- sekä yritysyhteistyötä.

Hankkeessa asiakas kulkee aktiivisesti tuettua hankepolkua kohti palkkatyösuhdetta. Tuki ulottuu työllistymisen alkutaipaleelle auttaen pysyvän työsuhteen rakentumiseen. Hanke toimii tiiviissä yhteistyössä Etelä-Pohjanmaan TE-toimiston, kuntien työllisyydenhoidon sekä alueen yritysten kanssa.

Kiinni työelämään -hankkeen (ESR) tavoitteena on yritysten ja työelämän vahvempi osallisuus hankkeelle hankittaviin koulutus- ja valmennuspalveluihin rakentaen väylän palkkatuettuihin työsuhteisiin sekä laaja-alaisesti työelämään.

Hankkeen kohderyhmänä ovat Etelä-Pohjanmaan TE-toimiston asiakkaat; nuoret, heikossa työmarkkina-asemassa olevat, pitkäaikaistyöttömät sekä asiakkaat, joiden työttömyys uhkaa pitkittyä sekä rekrytointiongelmista kärsivät etelä-pohjalaiset yritykset. Hankkeen kesto on 15.10.2019–30.08.2022.

Projektipäällikkönä toimii Piia Kaunisto (kuvassa oikealla) ja projektisuunnittelijoina Elina Esala ja Jania Aho. Yhteystiedot tämän sivun oikeassa reunassa.

Kiinni työelämään hankkeen työntekijät vasemmalta Jani Aho, Elina Esala ja Piia Kaunisto.


EU tähtilippu, Euroopan unioni, Euroopan sosiaalirahasto.

Vipuvoimaa EU:lta -logo.

Päivitetty

Yhteystiedot

Projektipäällikkö:
Piia Kaunisto
piia.kaunisto@ely-keskus.fi
Puh: 029 50 27787, 050 351 2495

Projektisuunnittelija:
Jani Aho
jani.aho@ely-keskus.fi
Puh: 029 50 27778, 050 397 7038

Projektisuunnittelija:
Elina Esala
elina.esala@ely-keskus.fi
Puh: 029 50 27005, 050 397 7015