Suunnittelun ja seurannan asiakirjat - Häme

Tulosohjausasiakirjat

Tulossopimukset 

Tulostavoiteasiakirjat

Strategiset tulossopimukset

Muut sopimukset

TEM

MMM, Mavi, Evira, Tukes (maatalous- ja kalatalousasiat)

YM ja MMM (ympäristöasiat sekä vesivarojen käyttö ja hoito)

Liikenne- ja maahanmuuttoasioihin liittyvät toiminnalliset tulossopimukset löytyvät Uudenmaan ELYn sivuilta.

Seurantatiedot

Toimintakertomukset

 

Muut suunnittelun ja seurannan asiakirjat

Suunnitelmat

 

Arvioinnit ja selvitykset

Valtiontalouden tarkastusviraston tarkastuskertomukset VTV:n sivuilta.

Päivitetty