ELY-keskus on mukana Farmarissa

Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus on mukana Seinäjoella järjestettävässä Farmari-näyttelyssä. Farmari järjestetään tänä vuonna 14. - 17.6 tutussa Seinäjoki Areenan ympäristössä.

ELY-keskuksen teemoja tällä kertaa ovat Ravinteiden kierrätyksen kokeiluohjelma, sininen biotalous ja voipa osastolta bongata myös viljelijätukien asiantuntijoita. Näiden teemojen ympärillä esiinnymme hallinnonalan yhteisellä suurosastolla (A57), jonka pääteemana on biotalous. Lisäksi viereisellä osastolla (A59), joka kantaa teemaa "Intoa-Kasvua-Innovaatioita" voi kävijät tutustua mm. virtuaalivideoon, joka esittelee viisi kohdetta Etelä-Pohjanmaalta ja heidän kasvun tarinaa.

Biotalous-osastolla esitellään mm. jokiluonnon monimuotoisuutta lajeineen esimerkiksi jokihelmisimpukkaa ja taimenta sekä luonnonmukaista peruskuivatusta. Lisäksi paikalla on esittelijöitä hankkeista, joissa tavoitteena on edistää sinistä biotaloutta. Hankkeista mukana ovat mm. Vimla, FRESHABIT ja SeaGIS. Lapset ja miksei aikuisetkin voivat osallistua osaston suuressa akvaariossa olevien kalojen tunnistamiseen.

Katso lyhyt kuvasarja ELY-keskuksesta Farmarissa. ELY-keskus Farmarissa (10,4Mt)

Tutustu tarkemmin:

#freshabit #vesiperintö

FRESHABIT LIFE IP (2016-2022) on Suomen kaikkien aikojen suurin Life-hanke. Hankkeen tavoitteena on säilyttää ja vaalia yhteistä
vesiperintöämme monenlaisilla, toisistaan hyvin erilaisillakin käytännön toimenpiteillä sekä rakentamalla yhteisiä toimintatapoja ja kehittämällä yhteistyötä. Hankkeeseen kuuluu kahdeksan toimenpidealuetta ympäri Suomen, joista yksi on Pohjanmaan joet (Ähtävänjoki, Lapväärtin-Isojoki ja Karvianjoki).
www.metsa.fi/freshabit
www.ymparisto.fi/freshabit-pohjanmaa
www.miljo.fi/freshabit-osterbotten

#VIMLA

VIMLA, Vesi ja ihminen maisemassa, on EU-hanke joka painottuu pienvesien tilan parantamiseen. Happamien sulfaattimaiden kartoitus, mallitoimenpiteitä ja informatiivisia tapaamisia toteutetaan metsä- ja maatalousalueilla Merenkurkun molemmin puolin.
www.vimlavatten.org

#SeaGISSeaGIS 2.0 -projektin puitteissa etsitään rajat ylittäviä ratkaisuja yhteiseen merialuesuunnitteluun ja -hallinnointiin. Kehitämme karttapalveluita, toteutamme data-analyysejä, ratkomme ristiriitoja ja luomme edellytyksiä kestävälle kehitykselle. SeaGIS 2.0 parantaa lisäksi viranomaisten valmiuksia ympäristöön kohdistuvien uhkien hallinnassa sekä luo mahdollisuuksia merellisten elinkeinojen kehittymiseen alueella. https://seagis.org/
 

#tulvat

Tehostettu tulviin varautuminen ja tulvatiedottaminen -hankkeen ensisijaisena tavoitteena on herättää kansalaiset ja muut alueen toimijat ennakoimaan tulvat ja varautumaan riskitilanteisiin ennakolta. Hanke parantaa vesistö- ja hulevesitulviin sekä patoturvallisuuteen liittyvän kansantajuisen tiedon saatavuutta.
www.ely-keskus.fi/web/tulvatpohjanmaa/
www.twitter.com/tulvatpohjanmaa

#ravinteetkiertoonRavinteiden kierrätyksen kokeiluohjelma
Rahoitusta ravinteiden kierrätystä edistäviin uusiin ja innovatiivisiin pilotointi- ja referenssihankkeisiin. Ohjelman rahoitus on suunnattu erityisesti pk-yrityksille. www.ely-keskus.fi/web/ely/ravinteiden-kierratyksen-kokeiluohjelma.
Farmarissa järjestetään Ravinteet kiertoon -kävelyjä, tule mukaan kävelemään teknologia tutuksi.
 

Hallinnon yhteisosastolla eli BIOTALOUS-osastolla (A57) on lisäksi kaikille avoin #tunnebiotalous -visa. Ulkona Areenan lähistöllä on myös suosittu grillauspiste huippuvieraineen ja mielenkiintoisine ruoka- ja keskusteluaiheineen.

 

 

 

 

Päivitetty