eUrakka

ELY-keskukset käyttävät sähköistä eUrakka- urakkapalvelua suuressa osassa tienpidon hankinnoistaan.

eUrakkaa käytettäessä hankkeen tarjouspyyntöaineisto on mahdollisuuksien mukaan kokonaisuudessaan tallennettu sähköiseen urakkapalveluun. Myös tarjoukset jätetään sähköisessä muodossa tallentamalla ne kaikkine liitteineen sähköiseen urakkapalveluun.

Koska sähköinen allekirjoitus ei ole vielä käytettävissä, lähetetään tarjouspyyntökirje palveluntarjoajille myös paperiversiona ja tarjoaja toimittaa tarjouksen yhteenvetolomakkeen paperiversiona.

Joissain hankkeissa vaaditaan toistaiseksi tarjousmateriaalin toimittamista myös paperiversiona tai ainoastaan paperiversiona. Tällaisesta menettelystä on aina mainittu tarjouspyynnössä.

Käyttäjätunnukset hankevastaavalta

eUrakka-urakkapalvelu on palveluntarjoajien käytettävissä Liikenneviraston palveluportaalin, Extranetin kautta. Extranetin käyttöönottoa varten tarvitaan Extranet-tunnus, jonka palveluntarjoaja saa käyttöönsä tehtyään käyttöoikeussopimuksen. Käyttäjätunnuksen saa ottamalla yhteyttä hankevastaavaan, joka on mainittu tarjouspyynnössä.

Jos palveluntarjoajalla on jo Finnranet/Extranet-sopimus, riittää kun ilmoittaa henkilöt, jotka tarvitsevat oikeudet kulloinkin kyseessä olevaan hankkeeseen.

eUrakan käyttöön riittää normaali internet-yhteys. Tilaaja vastaa sähköisen urakkapalvelun tietoteknisistä järjestelyistä, käyttökustannuksista ja kustannuksista, jotka liittyvät tietotekniikan hyväksikäyttöön. Tarjoaja vastaa omasta internet-yhteydestään ja sen käytön aiheuttamista kustannuksista.

Anna palautetta

Lisätietoja saa ELY-keskusten eUrakka-yhdyshenkilöiltä (linkki oikealla palstalla). Heille voi myös antaa palautetta. Palveluntarjoajilta saatava palaute on ensiarvoisen tärkeää, jotta sähköistä urakkapalvelua voidaan kehittää.

Päivitetty
Tulosta Tulosta
Jaa