Tiehankkeet Etelä-Pohjanmaalla, Pohjanmaalla ja Keski-Pohjanmaalla

(Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus vastaa liikenneasioista Etelä-Pohjanmaan, Pohjanmaan ja
Keski-Pohjanmaan alueilla.)

Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus vastaa alueellisina toteutettavista perustienpidon tieinvestoinneista sekä niiden suunnittelusta Etelä-Pohjanmaan, Pohjanmaan ja Keski-Pohjanmaan maakuntien alueilla.

Liikennevirasto vastaa isojen rakentamishankkeiden toteuttamisesta. Nämä hankkeet ovat eduskunnan päättämiä ja valtion talousarviossa erikseen nimettyjä.

Varsinais-Suomen ELY-keskus vastaa alueellisten investointihankkeiden toteuttamisesta. Nämä hankkeet ovat Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksen päättämiä ja ne toteutetaan perustienpidon rahoituksella tai yhteistyössä kuntien kanssa.

Kunnat vastaavat omalla katuverkollaan tehtävistä rakennus- ja parantamishankkeista.


Käynnissä olevat tiehankkeet

Suunnitteilla olevat tiehankkeet

Päivitetty