Alueen tila ja näkymät - Satakunta

Satakunnan ELY-keskus kerää ja analysoi tietoa mm. työmarkkinoiden, aluetalouden, infrastruktuurin ja yhdyskuntarakenteen tilasta ja muutoksista sekä ennakoi tulevaa kehitystä. Tietojärjestelmiä ja analyysejä hyödynnetään ELY-keskuksen toiminnan suunnittelussa sekä maakunnallisessa kehittämisessä ja päätöksenteossa.

Alueelliset kehitysnäkymät –katsaus on kahdesti vuodessa ELY-keskusten yhdessä keskeisten sidosryhmiensä kanssa kokoama näkemys talouden ja työllisyyden kehityksestä alueella. Satakunnassa alueellisten kehitysnäkymien kokoamiseen osallistuvat ELY-keskuksen ja Satakunnan TE-toimiston lisäksi Satakuntaliitto, Porin seudun kunnat, Rauman seudun kunnat, Pohjois-Satakunnan kunnat, Prizztech Oy, Finnvera, Satakunnan Yrittäjät ry, Teknologiateollisuus ry, Satakunnan ja Rauman kauppakamarit sekä WinNova, Sataedu, Satakunnan ammattikorkeakoulu ja Porin yliopistokeskus.

Satakunnan ELY-keskus osallistuu yhteistyökumppanina myös kahdesti vuodessa julkaistavan Satakunnan talous –katsauksen laadintaan.

ELY-keskusten arkistot ovat julkisia. Osa aineistoista on avoimesti tarjolla kaikille tarvitsijoille ja kiinnostuneille; osaan palveluista tarvitaan käyttäjätunnus. Tietojen etsintään ja mahdolliseen tulostamiseen tai kopiointiin varataan kohtuullinen aika ja tietojen hankinnasta syntyneet merkittävät työkustannukset veloitetaan asiakkaalta. Veloitus perustuu valtion maksuperustelakiin. Julkisuuslaki kuitenkin suojaa tiettyjä, esimerkiksi henkilöllisyyteen, elinkeinotoimintaan ja uhanalaisiin lajeihin liittyviä tietoja. Aineistotiedustelut voi lähettää kirjaamoon: kirjaamo.satakunta(at)ely-keskus.fi.
 

Päivitetty