Talous ja elinkeinoelämä -
Pohjanmaa ja Keski-Pohjanmaa

Tällä sivulla julkaistaan talouden ja elinkeinoelämän kehitystä koskeva seuranta-, ennakointi- ja tilastomateriaali. Sivulla on vain viimeksi julkaistu aineisto. Vanhempia aineistoja voi tiedustella s-postitse: kirjaamo.pohjanmaa(at)ely-keskus.fi

Alueelliset kehitysnäkymät

Alueelliset kehitysnäkymät on työ- ja elinkeinoministeriön ja ELY-keskusten kaksi kertaa vuodessa laatima julkaisu, johon on koottu ELY-keskusten yhdessä muiden aluekehittäjien kanssa muodostamat näkemykset ELY-keskusalueen ja sen seutukuntien nykytilasta ja tulevaisuuden kehitysnäkymistä. Katsauksessa arvioidaan alueen kehitysnäkymiä kolmesta eri näkökulmasta, jotka ovat elinkeinoelämä ja yritystoiminta, työttömyyden määrä ja rakenne sekä osaavan työvoiman saatavuus.


Suhdannekatsaukset

Katsauksen tavoitteena on tuottaa mahdollisimman tuoretta tietoa molempien maakuntiemme tärkeimpien teollisuustoimialojen ja päätoimialojen viimeaikaisista suhdanteista. Aineistona käytetään liikevaihtotietoja kuukausittain. Ne on tilattu Tilastokeskukselta yhteistyössä Pohjanmaan kauppakamarin, Pohjanmaan liiton ja Keski-Pohjanmaan liiton kanssa. Katsaus julkaistaan kaksi kertaa vuodessa, keväällä ja syksyllä.


Maaseudun rahoitustilastot

Kerran vuodessa kootaan Pohjanmaan maakuntaa ja Keski-Pohjanmaan maakuntaa koskevat maaseudun rahoitustilastot. Tiivistelmään on koottu tilastot hanke- ja yritystuista, investointitukea saaneista maatiloista, maksetuista ympäristön erityistuista sekä muutamista muista ELY-keskuksen kautta maksettavista tuista.

Päivitetty

oikopolut