› Takaisin graafiseen esitykseen

ELY-keskukset

ELY-keskusten alueellisille sivuille  voi siirtyä valitsemalla ylävalikosta viraston tai ylhäältä oikealta Valitse alue -kohdasta halutun alueen.

ELY-keskukset edistävät alueellista kehittämistä hoitamalla valtionhallinnon toimeenpano- ja kehittämistehtäviä alueilla. ELY-keskusten arvoja ovat asiakaslähtöisyys, osaaminen, yhteistyö ja avoimuus.

ELY-keskuksissa on kolme vastuualuetta:

- elinkeinot, työvoima ja osaaminen
- liikenne ja infrastruktuuri
- ympäristö ja luonnonvarat

Kolmen vastuualueen ELY-keskukset: Lappi, Pohjois-Pohjanmaa, Etelä-Pohjanmaa, Keski-Suomi, Pirkanmaa, Varsinais-Suomi, Uusimaa, Pohjois-Savo ja Kaakkois-Suomi.

Kahden vastuualueen ELY-keskukset (elinkeinot, työvoima ja osaaminen -vastuualue sekä ympäristö ja luonnonvarat -vastuualue): Häme, Kainuu, Pohjois-Karjala ja Etelä-Savo.

Yhden vastuualueen ELY-keskukset (elinkeinot, työvoima ja osaaminen -vastuualue): Pohjanmaa ja Satakunta.  

ELY-keskukset kuuluvat työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonalaan. Keskuksia ohjaavat työ- ja elinkeinoministeriön lisäksi sisäasiainministeriö, opetus- ja kulttuuriministeriö, maa- ja metsätalousministeriö, ympäristöministeriö, liikenne- ja viestintäministeriö sekä Liikennevirasto. ELY-keskukset toteuttavat myös maaseutuviraston, Eviran, Maahanmuuttoviraston ja Tekesin tavoitteita.

ELY-keskukset on perustettu 1.1.2010 ja niihin on koottu entisten TE-keskusten, alueellisten ympäristökeskusten, tiepiirien, lääninhallitusten liikenne- ja sivistysosastojen sekä Merenkulkulaitoksen tehtäviä. Osa tehtävistä siirtyi saman aikaan perustettuihin aluehallintovirastoihin.

1.1.2014 lähtien kirjasto-, liikunta-, nuoriso- ja oppilaitosrakentamistehtävät on siirretty ELY-keskuksista aluehallintovirastolle.

TIETOA ALUEELTA

Organisaatio - Pohjois-Karjala

Pohjois-Karjalan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY-keskus) on  valtionhallinnon alueellinen kehittämis- ja palvelukeskus.

Puhelinvaihde: 0295 026 000
Sähköposti muotoa: etunimi.sukunimi@ely-keskus.fi

Pohjois-Karjalan ELY-keskuksen johto

 • Ylijohtaja: Ritva Saarelainen
 • Elinkeinot, työvoima ja osaaminen: johtaja Ritva Saarelainen
 • Ympäristö ja luonnonvarat: johtaja Janne Kärkkäinen
 • Hallintojohtaja: Heli Määttänen

Pohjois-Karjalan ELY-keskuksen palvelut ja tehtävät jakaantuvat kahdelle vastuualueelle:

Elinkeinot, työvoima ja osaaminen

 • yritysten neuvonta-, rahoitus- ja kehittämispalvelut
 • maaseutuyrittäjyys ja maaseudun elinvoimaisuus, kalatalous
 • elinkeinoelämän ja innovaatioympäristön kehittäminen
 • työmarkkinoiden toiminta ja työllisyys (mm. TE-toimiston ohjaus)
 • osaaminen
 • maahanmuutto, maahanmuuttajien kotouttaminen ja työllistyminen

Vastuualueen yksiköiden päälliköt:

 • Maaseutu ja energia: Pekka Tahvanainen
 • Työllisyys ja osaaminen: Reijo Vesakoivu

Ympäristö ja luonnonvarat

 • ympäristönsuojelu
 • alueidenkäyttö, rakentamisen ohjaus ja kulttuuriympäristön hoito
 • luonnon monimuotoisuuden suojelu ja kestävä käyttö
 • vesivarojen käyttö ja hoito
 • ympäristötiedon tuottaminen ja -tietoisuuden edistäminen

Vastuualueen yksiköiden päälliköt:

 • Ympäristövastuu: Ari Heiskanen
 • Luonto ja alueidenkäyttö: Irma Mononen

ELY-keskuksessa on seuraavat toiminnot:

 • Yhteiset palvelut (mm.  strategian valmistelutehtävät, oikeudelliset palvelut ja viestintä)
 • Maksatustoiminto

Liikenne- ja infrastruktuuri -vastuualueen tehtävät hoidetaan Pohjois-Karjalan osalta Pohjois-Savon ELY-keskuksessa.

Visio

Pohjois-Karjalan ELY-keskus on muuttuviin olosuhteisiin nopeasti reagoiva alueellinen kehittäjä. Keskus on edelläkävijä kestävän hyvinvoinnin sekä maakunnan elinvoimaisuuden ja kilpailukyvyn edistäjänä ja sen henkilöstö on maan osaavinta.

ELY-keskusten yhteiset arvot

 • Asiakaslähtöisyys
 • Osaaminen
 • Yhteistyö
 • Avoimuus

Asset julkaisija

Maakuntauudistus - Lue lisää

Elinkeinot Elinkeinot -vastuualueen tehtävistä pääosa on jatkossa uuden maakunnan tehtäväkenttää. ELY-keskusten innovaatio- ja keksintötoimintaa ja liiketoiminnan kansainvälistymistä...

Kivisalmen ja Uuhisalmen siltoja korjataan Hartolassa (Häme)

Kivisalmen ja Uuhisalmen siltoja korjataan Hartolassa (Häme) Liikenne ohjataan kiertotielle Kivisalmen sillan kohdalla maanantaina 5.6.2017 klo 9.00 (Vaihe 1) ja Uuhisalmen sillan kohdalla...

Maaseudun yritysrahoitus - KAS

Maaseudun yritysrahoitus - Kaakkois-Suomi  Maaseudun yritystukea voivat hakea maaseutualueella toimivat yritykset – maatilakytköstä ei vaadita. Ohjelmakaudella 2014–2020 tukea voidaan...

Kivisalmen ja Uuhisalmen siltoja korjataan Hartolassa (Häme)

Kivisalmen ja Uuhisalmen siltoja korjataan Hartolassa (Häme) Liikenne ohjataan kiertotielle Kivisalmen sillan kohdalla maanantaina 5.6.2017 klo 9.00 (Vaihe 1) ja Uuhisalmen sillan kohdalla...

Kivisalmen ja Uuhisalmen siltoja korjataan Hartolassa (Häme)

Kivisalmen ja Uuhisalmen siltoja korjataan Hartolassa (Häme) Liikenne ohjataan kiertotielle Kivisalmen sillan kohdalla maanantaina 5.6.2017 klo 9.00 (Vaihe 1) ja Uuhisalmen sillan kohdalla...

Maakuntauudistus - Muualla verkossa

Maakuntauudistus (alueuudistus.fi) Uusi valtion lupa ja valvontavirasto, esittely (.ppt 1.6 Mt, alueuudistus.fi) Ministeriöiden (STM, VM) ja maakuntien yhteystiedot (alueuudistus.fi)...

Maatalouden ympäristönsuojelupäivä 3.5.2017, aineistot (Keski-Suomi)

Maatalouden ympäristönsuojelupäivä 3.5.2017, aineistot (Keski-Suomi) 3.5. pidetyn tilaisuuden esitykset oheisena Tilaisuuden ohjelma Maakuntauudistuksen valmistelusta , Ansa...

liikenne-luvat-erikoiskuljetukset-oikopolut

Tiedotteet Tiedote, Pyhäjoen valtatien 8 Pyhäjoen pohjoishaaran silta otettu käyttöön erikoiskuljetuksille (pdf, 92 kt) Tiedote, Voimassaolevat kuntien suostumukset katuverkon...

liikenne-luvat-erikoiskuljetukset-ajankohtaista-ingressi

Ajankohtaista Liikenteen asiakaspalvelu on suljettu to 1.6. (29.5.2017) - Liikenteen asiakaspalvelu on suljettu torstaina 1.6. asiakaspalvelun kehittämispäivän vuoksi. ...

POS uutiset

Yhteysviranomaisen lausunto Kuopion kaupungin Heinjoen ylijäämämaiden läjitysalueen ympäristövaikutusten arviointiohjelmasta, 29.5.2017 (ymparisto.fi, pdf) Sinisen biotalouden...

POH Elintarvikevalvonta

Elintarvikevalvonta - Pohjanmaa ja Keski-Pohjanmaa Yhteystiedot Pohjanmaan ELY-keskuksessa: Kasvintarkastuspäällikkö Fredrik Ström, puh. 0295 028 625 Ympäristöasiat ja...

KAS Levätilanne

Levätilanne - Kaakkois-Suomi Vuonna 1998 käynnistynyt ympäristöhallinnon levähaittojen viikottaisseuranta jatkuu edelleen ELY-keskuksissa. Vuonna 2017 vesistöjen levätilanteen seuranta alkaa...

POS Kuulutukset

Kuulutukset - Pohjois-Savo Näillä sivulla ilmoitetaan Pohjois-Savon ELY-keskuksen kuulutuksista ja ilmoituksista. Liikenneasioista listalta löytyvät Pohjois-Savon, Etelä-Savon ja...

Maaseutuohjelman hanketukien hakuaikaa jatkettu 12.6. saakka (Satakunta)

Maaseutuohjelman hanketukien hakuaikaa jatkettu 12.6. saakka (Satakunta) Maaseutuohjelmasta haettavien kehittämishankkeiden valintajakso päättyy toukokuun lopun sijaan vasta maanantaina 12.6. ...

LAP-Projektit ja hankkeet-Tuottavuutta ja laatua yhteistyöllä Pohjois-suomen yrityksiin-tapahtumat

KOULUTUKSET Mistä hyvä rekrytointi- ja perehdyttämisprosessi on tehty?-valmennuskokonaisuus Rovaniemi. Käynnistyy 31.8.2017 Kohti onnistunutta rekrytointia ja hallittua...

Tarjouspyyntö syksyllä 2017 alkavista työvoima- ja yrityspalveluista (Lapin ELY-keskus))

UUTISET Porotalouden ja luontaiselinkeinojen rakennetukien haku avautuu – kaikki hakemukset Lapin ELY-keskukseen Valtiontakauksen haku maatilojen tilapäisiin maksuvalmiusongelmiin ...

POP Kuulutukset

Kuulutukset - Pohjois-Pohjanmaa Elinkeino, työvoima ja osaaminen Julkinen kuuleminen PyhäNet Oy:n rakentamasta valokuituverkosta Haapajärvellä ja Reisjärvellä vuonna 2017 (pdf, 449...

Rahoitus ja avustukset - ingressi

Rahoitus ja avustukset Ajankohtaista Kolttalain  mukaisten tukien haku avautunut (26.5.2017) Sinisen biotalouden hankkeiden haku (hakuaika päättyy 14.7.2017)   ...

KES Tiehankkeet - Vt 4 ja 9 Kanavuori

Vt 4 ja 9 Kanavuoren kiertoliittymän lisäkaista, KU, Jyväskylä Hankkeessa toteutetaan seuraavat toimenpiteet valtateiden 4 ja 9 kiertoliittymässä (Kanavuori) ja sen läheisyydessä: ...

KES Tiehankkeet - toteutukseen tulevat tienrakennushankkeet

Toteutukseen tulevat tienrakennushankkeet Keski-Suomen ELY-keskuksen toiminta-alueella (itäinen hankinta-alue) on vuonna 2017 tulossa toteutukseen seuraavat tienrakennushankkeet: Vt...
Päivitetty
Tulosta Tulosta
Jaa

ALUEELLISET LINKIT