› Takaisin graafiseen esitykseen

ELY-keskukset

ELY-keskusten alueellisille sivuille  voi siirtyä valitsemalla ylävalikosta viraston tai ylhäältä oikealta Valitse alue -kohdasta halutun alueen.

ELY-keskukset edistävät alueellista kehittämistä hoitamalla valtionhallinnon toimeenpano- ja kehittämistehtäviä alueilla. ELY-keskusten arvoja ovat asiakaslähtöisyys, osaaminen, yhteistyö ja avoimuus.

ELY-keskuksissa on kolme vastuualuetta:

- elinkeinot, työvoima ja osaaminen
- liikenne ja infrastruktuuri
- ympäristö ja luonnonvarat

Kolmen vastuualueen ELY-keskukset: Lappi, Pohjois-Pohjanmaa, Etelä-Pohjanmaa, Keski-Suomi, Pirkanmaa, Varsinais-Suomi, Uusimaa, Pohjois-Savo ja Kaakkois-Suomi.

Kahden vastuualueen ELY-keskukset (elinkeinot, työvoima ja osaaminen -vastuualue sekä ympäristö ja luonnonvarat -vastuualue): Häme, Kainuu, Pohjois-Karjala ja Etelä-Savo.

Yhden vastuualueen ELY-keskukset (elinkeinot, työvoima ja osaaminen -vastuualue): Pohjanmaa ja Satakunta.  

ELY-keskukset kuuluvat työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonalaan. Keskuksia ohjaavat työ- ja elinkeinoministeriön lisäksi sisäasiainministeriö, opetus- ja kulttuuriministeriö, maa- ja metsätalousministeriö, ympäristöministeriö, liikenne- ja viestintäministeriö sekä Liikennevirasto. ELY-keskukset toteuttavat myös maaseutuviraston, Eviran, Maahanmuuttoviraston ja Tekesin tavoitteita.

ELY-keskukset on perustettu 1.1.2010 ja niihin on koottu entisten TE-keskusten, alueellisten ympäristökeskusten, tiepiirien, lääninhallitusten liikenne- ja sivistysosastojen sekä Merenkulkulaitoksen tehtäviä. Osa tehtävistä siirtyi saman aikaan perustettuihin aluehallintovirastoihin.

1.1.2014 lähtien kirjasto-, liikunta-, nuoriso- ja oppilaitosrakentamistehtävät on siirretty ELY-keskuksista aluehallintovirastolle:

TIETOA ALUEELTA

Organisaatio - Pohjois-Karjala

Pohjois-Karjalan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY-keskus) on  valtionhallinnon alueellinen kehittämis- ja palvelukeskus.

Puhelinvaihde: 0295 026 000
Sähköposti muotoa: etunimi.sukunimi@ely-keskus.fi

Pohjois-Karjalan ELY-keskuksen johto

 • Ylijohtaja: Ritva Saarelainen
 • Elinkeinot, työvoima ja osaaminen: johtaja Ritva Saarelainen
 • Ympäristö ja luonnonvarat: johtaja Janne Kärkkäinen
 • Hallintojohtaja: Heli Määttänen

Pohjois-Karjalan ELY-keskuksen palvelut ja tehtävät jakaantuvat kahdelle vastuualueelle:

Elinkeinot, työvoima ja osaaminen

 • yritysten neuvonta-, rahoitus- ja kehittämispalvelut
 • maaseutuyrittäjyys ja maaseudun elinvoimaisuus, kalatalous
 • elinkeinoelämän ja innovaatioympäristön kehittäminen
 • työmarkkinoiden toiminta ja työllisyys (mm. TE-toimiston ohjaus)
 • osaaminen
 • maahanmuutto, maahanmuuttajien kotouttaminen ja työllistyminen

Vastuualueen yksiköiden päälliköt:

 • Maaseutu ja energia: Pekka Tahvanainen
 • Työllisyys ja osaaminen: Reijo Vesakoivu

Ympäristö ja luonnonvarat

 • ympäristönsuojelu
 • alueidenkäyttö, rakentamisen ohjaus ja kulttuuriympäristön hoito
 • luonnon monimuotoisuuden suojelu ja kestävä käyttö
 • vesivarojen käyttö ja hoito
 • ympäristötiedon tuottaminen ja -tietoisuuden edistäminen

Vastuualueen yksiköiden päälliköt:

 • Ympäristövastuu: Ari Heiskanen
 • Luonto ja alueidenkäyttö: Irma Mononen

ELY-keskuksessa on seuraavat toiminnot:

 • Yhteiset palvelut (mm.  strategian valmistelutehtävät, oikeudelliset palvelut ja viestintä)
 • Maksatustoiminto

Liikenne- ja infrastruktuuri -vastuualueen tehtävät hoidetaan Pohjois-Karjalan osalta Pohjois-Savon ELY-keskuksessa.


Asset julkaisija

Pir-Tiehankkeet-Valtatie 12 Nokia-Sastamala riista-aidat

Valtatie 12 riista-aidat Sastamalaan ja Nokialle Valtatie 12 ohituskaistaosuuksia Sastamalan ja Nokian välillä aiotaan parantaa rakentamallla Hyrkin, Kärppälän ja Sarkolan kohdille...

Soteuttamo valmistaa muutokseen ja yhdistää sote-osaajat yli toimiala- ja kuntarajojen (Kaakkois-Suomi)

Soteuttamo valmistaa muutokseen ja yhdistää sote-osaajat yli toimiala- ja kuntarajojen (Kaakkois-Suomi) Uudistuva sote ja globaalit megatrendit, kuten digitalisaatio, muuttavat sosiaali-...

Pir-Tiehankkeet-Valtatie-12-Nokia-Sastamala-riista-aidat-yhteystiedot

Pirkanmaan ELY-keskus Heikki Koski p. 0295 036 251 Suunnittelijana toimiva Ramboll Finland Oy Markku Uusitalo p. 040 511 2291    

KAS Tiehankkeet - Mt 355 Merituulentien parantaminen - Linkit - Oikopolut

Raportti (pdf  9036 Kt) Yleiskartta (pdf 13 357 kt) Suunnitelmakartat (pdf 5999 Kt) Pituusleikkaukset (pdf 1424 Kt) Ympäristöpoikkileikkaukset (pdf 1228 Kt) ...

Asioi verkossa - Yritystukien sähköinen asiointi - linkit Oikopolut

Aluehallinnon asiointipalvelu ELY-keskusten yritystukien sähköinen asiointipalvelu Yritys-Suomi puhelinpalvelu 0295 020 500 Yritys-Suomen puhelinpalvelu tarjoaa sähköisen...

Asioi verkossa - Yritystukien sähköinen asiointi

Yritystukien sähköinen asiointi Tukia haetaan seuraavissa asiointipalveluissa: Y rityksen kehittämisavustus > Aluehallinnon asiointipalvelu Rahoitushakemus Maksatushakemus ...

KAS Tiehankkeet Vt 6 parantaminen Kouvolan kohdalla - linkit Muualla verkossa

Yleis- ja aluevaraussuunnitelman esittelyvideo (YouTube) Valtatien 6 yleisuunnitelma, raportti (doria.fi) Maantien 370 ja valtatien 15 aluevaraussuunnitelman esite (doria.fi)

Merenkurkussa pitkäksi venynyt leväsyksy (Pohjalaismaakunnat)

Merenkurkussa pitkäksi venynyt leväsyksy (Pohjalaismaakunnat) ELY-keskukseen on tullut levähavaintoja mm. Gerbyn–Västervikin saaristosta, Raippaluodonselältä, Köklotista ja Vallgrundista. Myös...

Huolehdi itsestäsi – panostat yritykseesi

Yrittäjä! Mietityttääkö arjessa jaksaminen? Kodin ja yrittäjyyden yhdistäminen? Tuntuuko, etteivät tunnit riitä? Oletko varma, että aikasi kuluu oikeisiin asioihin? Tule kuulemaan vinkkejä...
../common/calendar Alkupäivämäärä: 28.11.2018

Valtatiellä 3, Kurikan uudessa risteyksessä lasketaan tilapäisesti nopeusrajoitusta (Etelä-Pohjanmaa)

Valtatiellä 3, Kurikan uudessa risteyksessä lasketaan tilapäisesti nopeusrajoitusta (Etelä-Pohjanmaa) Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus on tilapäisesti alentanut valtatien 3 nopeusrajoitusta 80...

SAT käynnissä olevat EU hankkeet

Satakunnan EU-hankkeet            Opin portailla Satakunnassa Anu Halonen, projektipäällikkö, 040 509 1244 Opin portailla...

ESR_Satakunta 2014 2020

Kestävää kasvua ja työtä Suomi saa EU:lta tukea kahdesta rakennerahastosta: Euroopan aluekehitysrahastosta ja Euroopan sosiaalirahastosta. Euroopan sosiaalirahaston (ESR) tavoite on tukea...

SAT EU-rahoitus

EU-rahoitus - Satakunta Kestävää kasvua ja työtä Suomi saa EU:lta tukea kahdesta rakennerahastosta: Euroopan aluekehitysrahastosta (EAKR) ja Euroopan sosiaalirahastosta (ESR). Euroopan...

KES Tiehankkeet - Oikopolut - Valtatien 13 ja seututien 633 liittymä sekä jalankulun ja pyöräilyn -väylät, Saarijärvi, aluevaraussuunnitelma

Liitteet Aluevaraussuunnitelma (www.doria.fi) Yleiskartta (pdf, 141 kt) Suunnitelmakartta 2.1. (pdf, 684 kt) Suunnitelmakartta 2.2.   (pdf, 679 kt)

KES Tiehankkeet - mt 640 Vuonteensalmi KU

Maantien 640 parantaminen Vuonteensalmen sillan kohdalla, KU, Laukaa Hankekuvaus Keski-Suomen ELY-keskus rakennuttaa Laukaan Vuonteelle uuden teräsbetonirakenteisen vesistösillan...

Tietopyyntö tekniikan yrityslähtöisestä koulutuksesta HILMAssa (Lappi)

Ajankohtaiset haut ja tarjouspyynnöt Tietopyyntö tekniikan yrityslähtöisestä koulutuksesta HILMAssa (Lappi) Porotalouden aloitus- ja investointitukia voi hakea sähköisesti ...

LAP ELY-keskukset - Oikopolut - linkit

Asiantuntijahaku Tapahtumakalenteri Uutiskirjeet Tarjouspyynnöt ja haut Levätilanne Kalastus Tenojoella Kalastus Tornionjoella Työllisyyskatsaukset ...

EPOELY Kuulutukset - Etelä-Pohjanmaa

  Kuulutukset - Etelä-Pohjanmaa Sivulla ilmoitetaan Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksen kuulutuksista. Mikäli sivu on tyhjä, virastossa ei tällä hetkellä ole vireillä olevia kuulutuksia. ...

Talvihoitoluokan nostosta hyötyvät etenkin kuljetukset ja työmatkaliikenne (Pirkanmaa)

Talvihoitoluokan nostosta hyötyvät etenkin kuljetukset ja työmatkaliikenne (Pirkanmaa) Maanteiden talvihoitoluokkia korotetaan Pirkanmaalla ensi vuoden alusta kaikkiaan lähes tuhannella...

Kokemäenjoen äärellä - Näkökulmia joen tulevaisuuteen

Tervetuloa kuulemaan ja keskustelemaan, mitä on Kokemäenjoen vesistöalueen kestävä hyödyntäminen ja mitä haasteita siihen liittyy. Kokemäenjoen vesistöalueelle on laajassa yhteistyössä valmisteltu...
../common/calendar Alkupäivämäärä: 21.11.2018
Päivitetty

ALUEELLISET LINKIT