› Takaisin graafiseen esitykseen

Elinikäinen ohjaus

Kuvituskuva

Tieto-, neuvonta- ja ohjauspalvelut (TNO) elinikäisen oppimisen ja urasuunnittelun tukena

Elinikäiseen oppimiseen liittyvällä ohjauksella – elinikäisellä ohjauksella – tarkoitetaan toimia, joiden avulla kaikenikäiset kansalaiset voivat

 • määritellä valmiutensa, taitonsa ja kiinnostuksensa eri elämänvaiheissa
 • tehdä koulutukseen ja ammattiin liittyviä päätöksiä
 • hallita yksilöllistä suunnitelmaa oppimisessa, työssä ja muussa toiminnassa, jossa valmiuksia ja taitoja opitaan ja käytetään (Euroopan unionin neuvosto 2004).

Ohjauspalveluja tuotetaan eri toimintaympäristöissä: koulutuksessa, työ- ja elinkeinohallinnossa, työpaikoilla, järjestöissä ja yksityisesti. Ohjaus tarkoittaa erilaisia toimia, kuten opinto-ohjausta, ammatinvalinnanohjausta, arviointia, opastusta ja neuvottelua. Yleisesti puhutaan tieto-, neuvonta- ja ohjauspalveluista. ELO-oppaasta voit lukea lisää tietoa elinikäisestä ohjauksesta ja TNO-palveluista.

ELY-keskukset alueellisina elinikäisen ohjauksen kehittäjinä

ELY-keskukset vastaavat alueellisesta elinikäisen ohjauksen (ELO) kehittämisestä elinikäisen oppimisen edistämiseksi. ELY-keskukset ja niiden koordinoimat laaja-alaiset, alueelliset ELO-yhteistyöryhmät edistävät verkostoyhteistyön keinoin ohjauspalveluiden saatavuutta ja laatua. ELO-toiminta on maakunnissa strategista ja monitasoista työtä, jota ELY-keskuksissa pystytään edistämään myös erilaisin hankkein.

Alueellisen ELO-toiminnan konkreettisina tuotoksina maakuntiin on laadittu kuvauksia ohjaustoiminnan tilasta ja kehittämistarpeista sekä suunnitelmia ohjauksen kehittämiseksi. ELO-toiminnassa ELY-keskukset järjestävät lyhytkestoista täydennyskoulutusta, ajankohtaisinfoja, verkostoitumistapahtumia ja edistävät yhteistyötä ja tiedonkulkua paikallisten tieto-, neuvonta- ja ohjausalan toimijoiden kesken. Alueellista toimintaa tukee myös yhteistyö valtakunnallisen, TEMin ja OKM:n yhdessä johtaman elinikäisen ohjauksen yhteistyöryhmän kanssa. ELO-torilta löydät lisää tietoa sekä valtakunnallisen ELO-ryhmän toiminnasta että alueiden toiminnasta.

Näytä lisää valtakunnallista tietoa Minimoi

Elinikäinen ohjaus - kansainvälistä yhteistyötä ja kansallista aluekehittämistä

Erityisenä tehtävänä ELY-keskuksilla on matalan kynnyksen monialaisen ohjauspalvelun, ns. Ohjaamon kehittämisen tukeminen. Tulevina vuosina Ohjaamo-toimintaa kehitetään edelleen ja toiminta suunnataan kaikenikäisten ohjaukseen ja neuvontaan. 

Elinikäiselle ohjaukselle on asetettu viisi valtakunnallista kehittämistavoitetta, jotka perustuvat eurooppalaisiin yhteisiin tavoitteisiin ja joihin myös alueellinen elinikäisen ohjauksen kehittäminen perustuu:

 1. ohjauspalveluita on tasapuolisesti saatavissa ja ne vastaavat yksilön tarpeita
 2. yksilölliset uranhallintataidot vahvistuvat
 3. ohjaustyötä tekevillä on tehtävien edellyttämä osaaminen
 4. ohjauksen laatujärjestelmiä kehitetään
 5. ohjaus toimii koordinoituna kokonaisuutena

Miksi elinikäistä ohjausta?

Elinikäisellä ohjauksella vaikutetaan työllistymisen kannalta tärkeän osaamisen hankkimiseen sekä koulutus- ja työurien rakentumiseen. Osuvat koulutusvalinnat vähentävät koulutuksen keskeyttämisiä ja yksilöiden kehittyneet urasuunnittelutaidot luovat elämänkulkuun jatkuvuutta, mielekkyyttä ja hallinnan tunnetta. Työhön siirtyminen nopeutuu, työurat pitenevät ja osallisuus yhteiskunnassa paranee. Tuloksena elinikäisen ohjauksen toimista on kestäviä ratkaisuja suhteessa kansalaisten ja työelämän tarpeisiin.

Toistuva ja jatkuva kouluttautuminen ja osaamisen kehittäminen ovat osa normaalia urakehitystä ja työyhteisöjen tuottavuuden parantamista. Osaamisen kehittämisellä on myös tärkeä rooli työhyvinvoinnin ja työelämän laadun kehittämisessä. Elinikäisen oppimisen merkitys yhteiskunnassa on korostunut ja sen edistäminen nähdään keskeisenä välineenä yritysten kilpailukyvyn ja työllisyyden parantamisessa, ammatillisen kehittymisen tukemisessa sekä aktiivisen kansalaisuuden edistämisessä. Toteutuakseen elinikäinen oppiminen edellyttää elinikäistä ohjausta. Osaamisen kehittämisen, koulutus- ja uravalintojen ja arjentaitojen tueksi on oltava tarjolla tietoa, neuvontaa ja ohjausta erilaisista työ- ja koulutusmahdollisuuksista sekä tukimuodoista eri elämänvaiheisiin.

Epävarmuus työelämässä on lisääntynyt, ja yksilöiden oman elämän hallinta on sen vuoksi tullut haasteellisemmaksi. Muutokset työelämässä ovat myös mahdollisuus, joka voi tarjota kokonaan uuden suunnan yksilölle tai yritykselle. Elämänkulku ja ura vaativat yksilöllisiä ratkaisuja. Työ, työttömyys ja opiskeluvaiheet vuorottelevat, samoin kuin työllistymisen muodot itsensä työllistämisen, kevytyrittäjyyden, vuokratyön ja palkkatyön vaihtelevassa maastossa.  

TIETOA ALUEELTA

Ohjauksen kehittäminen - Kaakkois-Suomi

Ajankohtaista

Koulutukset ja tapahtumat ilmoitetetaan tapahtumakalenterissa (Kaakkois-Suomi).

Kaakkois-Suomen elinikäisen oppimisen ja ohjauksen yhteistyöryhmä (Kaakon ELO-foorumi)

Kaakon ELO -foorumin tehtävänä on:

 • koordinoida Kaakkois-Suomen elinikäisen ohjauksen verkostotyötä ja seurata toteutumista
 • toimia Kaakkois-Suomen tiedonvälitys- ja keskustelufoorumina elinikäiseen oppimiseen ja ohjaukseen liittyvissä asioissa
 • toimia yhteistyötahona valtakunnallisen elinikäisen oppimisen ja ohjauksen asioissa

Yhteistyöryhmä on laatinut toimintasuunnitelman, jota seurataan ja tarkistetaan vuosittain. Yhteistyöryhmä voi tarvittaessa perustaa työryhmiä.

Tavoitteena on hyvinvoinnin lisääminen Kaakkois-Suomeen, osaavan työvoiman varmistaminen sekä työllisyyden ja yrittäjyyden edistäminen, koulutuksen tieto- ja ohjauspalvelun kehittämisen avulla.

Yhteistyöryhmässä ovat edustettuina Kaakkois-Suomen ELY-keskuksen lisäksi: Kaakkois-Suomen TE-toimisto, Etelä-Suomen aluehallintovirasto, oppilaitokset, maakuntien liitot, elinkeinoyhtiöt, kunnat., AKAVA, SAK, STTK ja EK sekä yrittäjäjärjestöt.

Lisätietoja: Ritva Kaikkonen, ritva.kaikkonen(at)ely-keskus.fi, p. 0295 029 051.

Tapahtumien aineistoja

Tapahtumien aineistot löytyvät Kaakkois-Suomen alueellisen yhteistyöfoorumin sivuilta (ELO-tori, peda.net). Linkki sivuille löytyy sivun oikealta alueellista linkeistä kohdasta "Muualla verkossa".

Etelä-Karjalan ja Kymenlaakson ELO-yhteistyöryhmien kokous 14.3.2017

Etelä-Karjalan ELO-suunnittelutyöryhmän kokous 1.2.2017

Kymenlaakson ELO-suunnittelutyöryhmän kokous 19.1.2017

Kymenlaakson ja Etelä-Karjalan elinikäisen oppimisen ja ohjauksen verkoston yhteistyöryhmien kokoukset (Kymenlaakso 18.10.2016 ja Etelä-Karjala 24.10.2016)

 

Kaakkois-Suomen ohjaamoverkoston kehittämistiimin ja nuorisfoorumin kokous 25.5.2016

Kaakkois-Suomen elinikäisen oppimisen ja ohjauksen verkoston yhteistyöryhmän kokous 8.3.2016

Esitysaineistot:


Päivitetty
Tulosta Tulosta
Jaa