Alueiden käyttö ja rakentaminen

ELY-keskukset edistävät kuntien alueidenkäytön suunnittelun ja rakennustoimen järjestämistä. Ne osallistuvat maakuntakaavojen laadintaan sekä valvovat kuntien yleis- ja asemakaavoitusta, rakentamista ja muuta alueiden käyttöä asioissa, jotka ovat vaikutuksiltaan maakunnallisesti merkittäviä tai valtakunnallisia. Edistämistehtävän toteuttamiseksi ELY-keskus antaa kuntien kaavoja koskevia lausuntoja ja käy niiden kanssa kaavaneuvotteluita.

ELY-keskukset edistävät kulttuuriympäristön hoitoa ja kulttuuriperinnön vaalimista. Ne myöntävät rakennusperinnön hoitoavustuksia ja tekevät rakennussuojeluun liittyviä päätöksiä.

Lisää tietoa alueiden käytöstä, rakentamisesta ja kulttuuriympäristöstä ymparisto.fi-verkkopalvelussa (linkit oikealla).

Kuvituskuva

Kuva: Maria Uotinen / Ympäristöhallinnon kuvapankki

TIETOA ALUEELTA

Alueiden käyttö ja rakentaminen - Etelä-Savo

Etelä-Savon ELY-keskuksen tehtävänä on edistää ja ohjata kuntien maankäytön suunnittelua ja rakentamista Etelä-Savossa siten, että valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet sekä muut alueiden käyttöä ja rakentamista koskevat maankäyttö- ja rakennuslain säännökset otetaan huomioon.

Maankäytön suunnittelun ja rakentamisen ohjauksen tavoitteena on hyvän elinympäristön ja yhdyskuntien kestävän kehityksen edistäminen, rakentamisen laadun varmistaminen sekä avoimen ja vuorovaikutteisen toimintakulttuurin vahvistaminen maankäytön suunnittelussa.

Etelä-Savon ELY-keskus edistää eri tavoin arvokkaiden kulttuuriympäristöjen ja rakennusperintökohteiden säilymistä ja hoitoa toimialueellaan. ELY-keskus myöntää myös avustuksia rakennusperinnön hoitoon vuosittain.

Lisää tietoa alueiden käytöstä ja rakentamisesta ymparisto.fi-palvelussa:


Päivitetty