Kuvituskuva

linkki: http://www.ely-keskus.fi/web/ely/ely-keskus-sosiaalisessa-mediassa

Linkki: http://www.ely-keskus.fi/web/ely/waltti

Uutisia

ESR-työllisyyshankkeiden hyvät käytännöt tutuiksi (17.10.2018)

ESR-hankkeissa on luotu hyviä asiakaslähtöisiä käytäntöjä, joilla on parannettu työnhakijoiden työnsaantimahdollisuuksia ja yhteiskunnallista osallisuutta. Kansalliset ESR-koordinaatiohankkeet kokosivat Etelä-Savon ELY-keskuksen avustuksella työllisyyshankkeiden hyvät käytännöt avoimeksi julkaisuksi.

Yritysten kehittämispalvelujen kysyntä reippaassa kasvussa (15.10.2018)

ELY-keskusten pk-yritysten kasvua, uudistumista, kansainvälistymistä sekä työllisyyttä tukevien yritysten kehittämispalvelujen kysyntä on kasvanut merkittävästi vuonna 2018. Taustalla nähdään yleisen talouskehityksen lisäksi uudistettujen palvelujen laadukkaat sisällöt sähköisine palveluprosesseineen sekä uudet aktiiviset palveluntuottajat.

Korvauksia rauhoitettujen lajien aiheuttamista vahingoista haettu aiempaa enemmän - YM kehittää korvausmenettelyä  (11.10.2018)

ELY-keskukset  ovat  maksaneet avustuksia rauhoitettujen eläinten aiheuttamien vahinkojen korvaamiseksi yhteensä noin 1 250 000 euroa. Suurin osa avustuksista kohdistui maatalouteen.

Lisää tiedotteita