Kuvituskuva

linkki: http://www.ely-keskus.fi/web/ely/ely-keskus-sosiaalisessa-mediassa

Linkki: http://www.ely-keskus.fi/web/ely/ajankohtainen-tulvatilanne

Linkki: http://www.ely-keskus.fi/web/ely/maakuntauudistus

Linkki: http://www.ely-keskus.fi/web/ely/waltti

Uutisia

Pk-yritysbarometri: Suhdanne jatkuu hyvänä, työvoiman saatavuus jo ongelma (15.2.2018)

Pienten ja keskisuurten yritysten suhdanneodotukset jatkuvat edelleen hyvinä, sillä niistä 43 prosenttia arvioi suhdanteiden paranevan seuraavien 12 kuukauden aikana. Syksyllä suhdanteiden paranemista odotti 47 prosenttia pk-yrityksistä. 

Kotoutumisen alkuvaiheen palvelut mallinnettu (15.2.2018)

Pilottihankkeiden kokemusten perusteella on nyt mallinnettu kotoutumisen alkuvaiheen palvelut.  Mallinnustyö tehtiin valtakunnallisen Kotona Suomessa-hankkeen johdolla työryhmässä, jossa oli mukana edustus kaikista ensimmäisen haun pilottihankkeista.

Teiden talvihoitoon välittömästä kahden miljoonan euron korotus (15.2.2018)

Tiestön talvihoitoon osoitetaan välittömästi kahden miljoonan euron lisärahoitus. Rahoitus myönnetään osana liikenne- ja viestintäministeriön ja Liikenneviraston yhteistä teiden talvihoidon tehostamisohjelmaa.

Lisää tiedotteita