Uutisia

Kysely työvoimakoulutuksen kehittämisestä 12.9.2016 saakka (26.8.2016)

Työ- ja elinkeinoministeriö uudistaa parhaillaan työvoimakoulutusta. Vastaamalla kyselyyn on mahdollista antaa oma ehdotus, miten koulutusta tulisi tulevaisuudessa kehittää.

Sisävesillä levää ajankohdan mukaisesti, rannikoilla paikoitellen (25.8.2016)

Sisävesillä sinilevätilanne on tällä viikolla ajankohdalle tyypillinen. Suurin osa havainnoista koskee vähäistä levämäärää.

Natura 2000 -verkostoa täydennetään merialueilla (25.8.2016)

Ympäristöministeriö päivittää Natura 2000 -alueiden luonnontieteellisiä tietoja ja täydentää Natura 2000 –verkostoa. Ministeriö pyytää näkemyksiä sekä nykyisten suojelualueiden tietojen päivityksestä että Natura 2000 -verkoston laajentamisesta.
 

 

 

Lisää tiedotteita