Uutisia

Kiinnostusta jätevesilietteen käsittelyn kehittämishankkeeseen kartoitetaan (30.11.2015)

Ympäristöministeriö kartoittaa alustavasti mahdollisten alan toimijoiden kiinnostusta panostaa teknis-taloudellisen selvityksen tekemiseen hanketta varten, jossa täysimittakaavaisena koekohteena on noin 20 000-50 000 asukkaan jätevedenpuhdistamo lietteille.

Tienpidon hankinnat ELY-keskuksissa keskitetään neljälle hankinta-alueelle - muutos ei näy tienkäyttäjille (30.11.2015)

Teiden kunnossapidon ja investointien hankinnat ELY-keskuksissa keskitetään neljälle hankinta-alueelle vuoden 2016 alusta alkaen. Muutoksella tehostetaan ja joustavoitetaan toimintaa sekä turvataan tehtävien hoito riittävillä henkilöresursseilla ja osaamisella joka puolella Suomea.

Raportti: Sahatavaran vienti kasvaa, jalosteiden vienti yhä heikkoa (26.11.2015)

Saha- ja höylätavaran vienti kasvaa edelleen. Viennin arvo oli vuonna 2014 noin 1,6 miljardia euroa. Saha- ja höylätavaran viennin osuus oli 64 % koko puutavaratuotteiden viennistä.

 

Aluehallintovirastojen ja ELY-keskusten yhteinen strategia valmistunut (25.11.2015)

Hallitusohjelman tavoitteisiin pohjautuvaa strategiaa toteutetaan vuosina 2016–2019. Valtion aluehallinnon yhteisenä tavoitteena on luoda edellytyksiä alueiden vahvuuksiin perustuvalle kestävälle kasvulle ja hyvinvoinnille.

Lisää uutisia

Lisää tiedotteita