Tiedotteet 2014

Tiedotteet 2014

Yritystuet uudistuvat, tukien hakuun katkos

Uusi EU-ohjelmakausi (2014–2020) käynnistyi vuodenvaihteessa ja uusi yritystukilaki astuu voimaan 1.7.2014. Uuden lain myötä myös ELY-keskusten myöntämien yritystukien hakemiseen ja käsittelyyn käytettävää tietojärjestelmää päivitetään. Päivityksen vuoksi järjestelmä on poissa käytöstä 25.6.–18.8.2014 (arvio). Näin ollen yritystoiminnan kehittämiseen tarkoitettua yrityksen kehittämisavustusta ei voi sähköisesti hakea edellä mainittuna ajanjaksona.

Vuodenvaihteessa päättyneen ohjelmakauden (2007–2013) viimeiset yritystukipäätökset tehtiin kesäkuun aikana ja kaikki päättyneen ohjelmakauden varat on nyt sidottu. Ratkaisematta jääneet hankkeet siirtyvät uuden yritystukilain mukaan käsiteltäviksi uusien säädösten ja rahoituslinjausten ehdoilla. Kaikki hakijat joutuvat tekemään uuden sähköisen hakemuksen kun haku jälleen aukeaa.

Uuden yritystukilain mukanaan tuomia muutoksia on rahoituksen painottuminen aloittaviin, kasvaviin ja kansainvälistyviin mikro- ja pk-yrityksiin.

Hämeen maakunnan yhteistyöryhmä on tehnyt päätöksen yritysrahoituksen suuntaamisesta uuden ohjelmakauden käynnistysvaiheeseen vuosille 2014–2015. Painopisteiksi maakunnassa valittiin valmistavan teollisuuden T&K-toiminnan edistäminen, yritysten kansainvälistyminen ja ympäristöteknologiat. Rahoituksesta tulisi myös kohdentua ohjelman mukaisesti vähintään 25% vähähiilisyyden edistämiseen.

Päijät-Hämeen maakunnan yhteistyöryhmä ei ole vielä käsitellyt yritystukien linjausta uudella ohjelmakaudella.

Hankevalinnassa tullaan korostamaan toimialan tavanomaisten investointien sijaan yrityksen liiketoiminnan muuta kehittämistä, kuten esim. tuotekehitystä ja kansainvälistymistä.

ELY-keskus suosittelee yrityksiä lykkäämään hankkeiden aloittamista siihen saakka, kunnes uusi tukijärjestelmä käynnistyy. Alueelliset rahoituslinjaukset tullaan myös päivittämään internet-sivuille elokuun aikana, kun yritystukisäädökset on kokonaisuudessaan vahvistettu. Uuden yritystukilain mukaisen rahoituksen haku käynnistyy tämän hetken tiedon mukaan arviolta elokuun puolessa välissä. Jatkossa asiointi tapahtuu sähköisesti yrityksen KATSO-tunnisteen avulla.

Maaseutuohjelman mukaisen yritysrahoituksen hakuun tulee myös katkos, uusien yritystukien haku käynnistyy tämän hetken tiedon mukaan aikaisintaan marras–joulukuussa. Ajankohta tarkentuu syksyn aikana ja siitä tiedotetaan erikseen. 


Lisätietoja:

Ryhmäpäällikkö Kari Sartamo, Hämeen ELY-keskus, p. 0295 025098


Päivitetty