Tiedotteet 2018

Waltti-lippujen käyttö kasvaa ja niihin ollaan entistä tyytyväisempiä (Itä-Suomi)

Pohjois-Savon ELY-keskus selvitti 23.4.-6.5.2018 välisenä aikana alueensa asukkaiden kokemuksia Waltti-matkakortista ja bussimatkustuksesta. Kyselyyn oli mahdollista osallistua ELY-keskuksen Internet-sivuilla, asiakaspalvelupisteissä ja osassa bussivuoroja.  Lähes vastaava kysely toteutettiin myös vuonna 2017.

Kyselyyn saatiin yhteensä noin 130 vastausta. Kysymykset koskivat muun muassa tyytyväisyyttä aikatauluihin, reitteihin ja kalustoon sekä asiakaspalveluun busseissa ja asiakaspalvelupisteissä. Lisäksi kysyttiin lipunhankinnasta ja tiedottamisesta.

Vuoden 2018 tutkimuksessa vastaajien eri osa-alueille antamat arvosanat olivat keskimäärin korkeampia kuin edellisenä vuonna. Näyttäisikin, että alkuhankaluuksien jälkeen Waltti-kortti on löytänyt paikkansa asiakkaiden lipputuotteena.

Vuoden 2018 tutkimuksessa asiakkaiden tyytyväisyys aikatauluihin oli parantunut. Molempina vuosina oltiin tyytymättömiä lippujen hintoihin ja tyytymättömyys hinnoitteluun oli hieman lisääntynyt vuoden 2018 tutkimuksessa.

Lipun kelpoisuus bussivuoroihin on käyttäjien näkökulmasta selvästi parantunut. Vuonna 2017 vain hieman yli puolet vastaajista pystyi käyttämään Waltti-lippua kaikilla tarvitsemillaan vuoroilla. Vuonna 2018 osuus oli noin 70 %.

Kokonaisuutena Waltti-kortin käyttö ELY-liikenteessä on lisääntynyt vuodesta 2017. Erityisesti vapaa-ajan matkojen lisääntyminen Waltti-liikenteessä nousi esille mielenkiintoisena tuloksena. Noin neljännes vastaajista teki linja-autolla säännöllisesti vapaa-ajan matkoja.

Kyselyyn vastanneiden ja yhteystietonsa jättäneiden kesken arvottiin Waltti-arvolippuja. Pohjois-Savon ELY-keskus on ollut suoraan yhteydessä voittajiin.

Waltti on joukkoliikenteen valtakunnallinen matkakortti, jonka toiminta kattaa useita kaupunkiseutuja.

Lisätietoja                     

Pohjois-Savon ELY-keskus
Joukkoliikennevastaava Satu Huttunen, p. 0295 026 709

 


Päivitetty