Tiedotteet 2019

Viljelijöiden luottamus tulevaisuuteen lisääntymässä myös Etelä-Savossa (Etelä-Savo)

Viljelijöiden luottamus tulevaisuuteen on lisääntymässä. TNS Kantarin tuoreen kyselyn mukaan kaikissa tuotantosuunnissa ja koko maassa viljelijät näkevät tilanteensa kääntyneen parempaan suuntaan. Myös työhyvinvointiin liittyvät tuntemukset viljelijöillä ovat kohenemaan päin.

Etelä-Savossa tämä näkyy mm. maatalouden investointien lisääntymisenä. Investointien lisääntyminen maito- ja naudanlihatiloilla ei kuitenkaan vielä ole täysin riittänyt kompensoimaan vaikutusta, joka aiheutuu maataloustuotannon lopettamisesta ja kasvintuotantoon siirtymisestä.

Viime vuosi oli kuiva ja edellisen katovuoden jäljiltä varsinkin kotieläintiloilla haastava rehujen saatavuuden ja hinnannousun sekä heikon tuottajahintakehityksen takia. Kolmen heikon vuoden jälkeen kevään ja alkukesän 2019 hyvien säiden myötä tilanne näyttää nyt paremmalta.

Maatalouden investoinnit lisääntyneet

Etelä-Savossa vuoden 2019 investointitukien myönnöt ovat jo lähes 80 % viime vuoden tukimäärästä. Tukea on myönnetty kahdella valintajaksolla 38 hankkeelle yhteensä 2,5 milj. euroa avustusta ja 2,9 milj. euroa korkotukilainaa. Ennätys maatalouden investointituissa tehtiin vuonna 2017 tavanomaista suurempien kasvihuoneinvestointien johdosta.

Etelä-Savossa on vuonna 2019 tuettu 12 lypsykarjapihaton sekä 7 lihakarjapihaton laajennusta ja peruskorjausta. Näistä tuotannon laajennuksiin liittyvistä investoinneista muutamat ovat poikkeuksellisen suuria ja kokonaiskustannuksiltaan yli miljoonan luokan investointeja. Muut tukimyönnöt koskevat pääosin varastoja, kasvihuoneita, tuotantohygieniaa, energiantuotantoa ja salaojituksia.

Joitakin hakemuksia on siirtynyt seuraavalle valintajaksolle, koska ympäristö- tai rakennuslupaprosessi on viivästynyt osalla hankkeista. Etelä-Savon ELY-keskuksen käytössä oleva rahoitusvaraus riittänee vielä syksyn kolmannen valintajakson hakemuksiin, mutta vuoden viimeinen valintajakso voi jäädä vuoden 2020 budjettiratkaisuiden varaan.

Maataloudelle on aina ennenkin ennustettu vahvaa tulevaisuutta, sillä kyse on elintärkeästä tuotannonalasta. Kolme heikkoa vuotta eivät ole horjuttaneet varsinkaan nuorempien viljelijöiden tulevaisuuden uskoa, vaan osa viljelijöistä on päättänyt selättää alan heikkoa kannattavuutta investoimalla entistä voimakkaammin tuotannon laajennuksiin ja tehostamiseen.

Maaseutuohjelmasta rahoitettujen maatalouden investointien määrä Suomessa on noussut vuodesta 2015 joka vuosi ja tänä vuonna investointitukea on sidottu jo yli 75 % koko viime vuoden määrästä. Yksittäiset investointihankkeet ovat keskimäärin aiempaa suurempia. Nautakarja- ja puutarhatalouden investoinnit ovat pääsääntöisesti EU-osarahoitteisia ja muut kansallisesti rahoitettuja. 

Maidon ja naudanlihan tuotanto lievässä laskussa

Maidon ja naudanlihan tuotannolla on suuri merkitys Etelä-Savossa, sillä niistä saadaan yli 70 % alueen maatalouden myyntituloista. Etelä-Savon maidontuotanto vähentynyt viime vuosina 0,6 prosentin vuosivauhdilla ja oli viime vuonna 106,5 milj. litraa. Naudanlihan tuotanto alueella on vastaavasti vähentynyt 1,3 prosentin vuosivauhdilla 4,0 milj. kiloon.

Maatilojen kehitysnäkymät 2025 –kyselytutkimuksen mukaan Etelä-Savossa tuotantoaan jatkavat maitotilat tuplaavat lehmämääränsä ja yli 60 lehmän lypsyrobottikoon osuus maitotiloista lisääntyy nykyisestä 16 prosentista yli 50 prosenttiin ja maidontuotannosta peräti 75 prosenttiin.  

Investointien lisääntyminen maito- ja naudanlihatiloilla ei vielä ole täysin riittänyt kompensoimaan vaikutusta, joka aiheutuu maataloustuotannon lopettamisesta ja kasvintuotantoon siirtymisestä.

Maatalouden rakennemuutos nopeutumaan päin

Etelä-Savossa on suhteessa tilamäärään eniten peltoalaltaan pieniä tiloja, joilla toimeentulo hankitaan monesta eri lähteestä. Monialaisuuden turvin on pyritty selviytymään maatalouden kannattavuuskriiseistä. Nurmirehuihin perustuva kotieläintalous ja peltojen luontainen monimuotoisuus ovat auttaneet alueen maataloutta myös katovuosien yli. Maidon ja naudanlihan tuotannosta luopumisen on ennustettu kuitenkin kiihtyvän tulevina vuosina.

Viljelijöiden ikääntymisen myötä pienemmiltä tiloilta vapautuvat pellot mahdollistavat tuotannon laajennukset jatkavilla tiloilla. Aloitustukeen oikeutettuja sukupolven vaihdoksia tapahtuu Etelä-Savossa keskimäärin 15 kpl vuodessa. Tänä vuonna aloitustukea, joka on lähinnä korkotuettua lainaa, on myönnetty viidelle alle 40-vuotiaalle viljelijälle. Tilakoon kasvun myötä maatilayrityksen aloitus- ja investointihankkeet kuten myös niihin liittyvät kannattavuus- ja rahoitusriskit ovat käyneet entistä suuremmiksi.

 –Tulevaisuuden uskon lisäksi laajentavan tilan menestys edellyttää yrittäjältä paitsi rohkeutta myös rautaista talouden hallinnan osaamista ja jatkuvaa kokonaisvaltaista tilan kehittämistä sekä ripauksen onnea matkaan, toteaa yksikön päällikkö Maija Puurunen. 

Lisätietoja

Yksikön päällikkö Maija Puurunen, maija.puurunen(at)ely-keskus.fi, p. 029 502 4074, Etelä-Savon ELY-keskus


Päivitetty