Tiedotteet 2015

Tiedotteet 2015

Vetoomus merilohien ja meritaimenten puolesta - verkot pois Kokemäenjoesta kalaistutusten ajaksi (Varsinais-Suomen ELY-keskus)

Varsinais-Suomen ELY-keskus ja Luonnonvarakeskus istuttavat kevään aikana meritaimenen ja merilohen poikasia Kokemäenjoen alaosalle. Istutusten avulla pyritään vähentämään jätevesikuormituksen ja voimalaitosten toiminnan aiheuttamaa kalataloudellista haittaa Kokemäenjoessa ja sen edustan merialueella. Toisaalta pyrkimyksenä on, että arvokkaat kalakannat säilyisivät istutusten tukemina monimuotoisina, elinvoimaisina ja kalastettavina. Istutukset alkavat tulevalla viikolla (viikko 17) ja ne jatkuvat aina toukokuun puoliväliin saakka.  

Kokemäenjokeen istutetaan tänä aikana noin 30 000 kpl 2-vuotiasta meritaimenen poikasta. Samanikäisiä merilohen poikasia istutetaan yhteensä noin 38 000 kpl. Suuri osa kalanpoikasista lähtee varsin pian istutuksen jälkeen pois joesta ja suuntaa merivaellukselle. Tarkoituksena on leimauttaa kalanpoikaset Kokemäenjokeen, jotta ainakin osa niistä palaisi merivaelluksen jälkeen takaisin jokeen, täysikasvuisiksi vartuttuaan.

 Istutettavat kalat ovat vasta poikasia, kooltaan vain 18-22 senttiä pitkiä, eikä niistä ole vielä iloa ruokapöydässä. Kalanpojat voivat kuitenkin jäädä kiinni kalaverkkoihin ja menehtyä, ja sen tähden ELY-keskus toivoo, että Harjavallan voimalaitoksen ja jokisuun välisellä alueella ei kalastettaisi verkoilla tästä eteenpäin noin toukokuun puoliväliin asti, jona aikana kalanpoikasia on joessa vielä runsaammin. Jos pieniä lohia tai taimenia kuitenkin jää kiinni pyydyksiin, ne pitäisi vapauttaa hellävaroin ja päästää ne viivyttelemättä takaisin veteen.  

 

Lisätietoja: Varsinais-Suomen ELY-keskus, kalastusmestari Niklas Ulenius, puh. 0400 398 555


Päivitetty