Tiedotteet 2019

Vedenpinnat edelleen matalalla (Pohjois-Savo)

Kallaveden vedenpinta on noin 15 cm ajankohdan keskimääräisen korkeuden alapuolella. Vedenpinta on laskenut jo laivaliikennerajan alapuolelle 5 cm (NN+81, 20 m). Näihin aikoihin, vuonna 2006 Kallaveden vedenpinta oli noin 15 cm nykyistäkin alempana.

Ennusteen mukaan Kallaveden vedenpinta jatkaisi hidasta laskuaan aina syyskuun loppuun saakka, ellei sateita saada. Kallavesi purkaa vetensä alapuolisiin vesistöihin Leppävirralla sijaitsevien Konnuksen ja Karvion luonnonkoskien kautta. Purkautumista hidastaa vuonna 2016 ELY-keskuksen toimesta rakennetut pohjapadot, jotka ovat olleet suljettuina 11.6.2019 lähtien.

Iisalmen reitin säännöstellyt järvet Onki- ja Poro- ja Kiuruvesi ovat likimäärin säännöstelyluvan mukaisen alarajan tuntumassa. Iisalmen reitin säännöstelypadot on lupaehtojen mukaisesti suljettu, ainoastaan Nerohvirran kalatiehen ja Viannankosken kalaportaaseen menee vettä. Viannankosken voimalaitos on suljettu.

Nilsiän reitin säännösteltyjen järvien vedenpinnat ovat ajankohdan mukaisissa keskimääräisissä korkeuksissa.

Ratalammin reitin säännöstelemättömät järvet ovat noin 20 cm ajankohdan keskiarvojen alapuolella ja lievässä laskussa edelleen.

Pohjavesitilanne

Vuosittain pohjaveden pinta vaihtelee sadannan seurauksena. Kallaveden alueen vuotuinen sademäärä on ollut seurantajaksolla (syyskuu 2018 - syyskuu 2019) noin 100 mm vajaampi verrattuna seurantajakson keskimääräiseen arvoon. Alueilla, joissa esiintyy mittavia pohjavesivarantoja (yleensä hyvin vettä johtavat maalajit) ei vuosittainen sadanta aiheuta kovin suurta vaihtelua. Toisaalta pienet pohjavesialueet ovat hyvin riippuvaisia sadannasta. Kuivana aikana pohjavedenpinta voi laskea tällöin nopeasti ja niistä vetensä saavat kaivot voivat ehtyä.

Maankosteuden vajaus on tällä hetkellä Pohjois-Savon alueella noin 50-80 mm, eli ihan vähäiset sateet eivät korjaa vajetta.

ELY-keskuksella on Pohjois-Savossa kolme pohjaveden seuranta-asemaa ja näissä pohjavesitilanne on vielä kohtuullisen hyvä isohkojen pohjavesimuodostumisalueiden osalta, mutta pienehköiden pohjavesialueiden osalta tilanne on heikompi ja pohjavedenpinta on paikoin noin 50-60 cm alempana ajankohdan keskimääräistä korkeutta.  

Vesihuoltolaitokset varautuvat mahdollisiin häiriöihin

Pohjois-Savossa on 137 vesihuoltolaitosta. Vesihuoltolaitokset varautuvat mahdollisiin häiriötilanteisiin vesihuoltolain edellyttämällä häiriötilannesuunnitelmalla. Vesihuoltolaitos vastaa verkostoihinsa liitettyjen kiinteistöjen vesihuoltopalvelujen saatavuudesta häiriötilanteissa.

ELY-keskus tiedusteli vesitilannetta rajatulla otoksella Pohjois-Savon alueen vesihuoltolaitoksilta. Varkauden ja Sisä-Savon alueella pohjaveden korkeudet ovat kohtuullisen hyvällä tasolla, eikä vielä ole havaittu laatumuutoksia. Koillis-Savon ja Rautavaaran alueella tilanne myös kohtuullisen hyvä ja pohjaveden laatu on edelleen hyvä. Keiteleen alueella vesihuoltolaitoksella pohjavedenpinta on alhaalla ja mahdollisiin laatupoikkeamiin on varauduttu.
 

Lisätietoja

Yksikön päällikkö Jukka Hassinen
p. 0295 026 783, jukka.hassinen(at)ely-keskus.fi

 


Päivitetty