Tiedotteet 2015

Tiedotteet 2015

Vauhtia pk-yritysten kansainvälistymiseen ELY-keskuksista (Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus)

Pk-yritysten kansainvälistymisen edistäminen on ELY-keskusten yritysrahoituksen tärkeimpiä tavoitteita. Tälle vuodelle kansainvälistymiseen on saatu uutta määrärahaa, joka varmistaa pk-yritysten hankkeiden rahoitusta koko maassa. Liiketoiminnan laajentamista ja kansainvälistymistä suunnittelevan pk-yrityksen kannattaa nyt tarttua tilaisuuteen.

Haemme yrityksiä, joille ajankohtaisia ovat esimerkiksi seuraavat kysymykset:

  • Miten tuote saadaan uusille markkinoille?
  • Mistä löytää markkinat uudelle tuotteelle?
  • Miten uusille markkinoille päästään?

ELY-keskusten myöntämällä yrityksen kehittämisavustuksella voidaan rahoittaa koko maassa pk-yritysten kansainvälistymisvalmiuksia parantavia hankkeita. Rahoitus voi olla 50 % hankkeen menoista.  Rahoitusta kohdennetaan etenkin kansainvälistymisvalmiuksia vahvistavien asiantuntijapalvelujen hankintaan, mutta myös muihin kansainvälistymistoimenpiteisiin, kuten messuosallistumisiin tai markkinaselvityksiin.

ELY-keskuksen yritysrahoituksen vahvuutena on laaja-alaisuus ja soveltuvuus yritysten erilaisiin tarpeisiin. Kansainvälistymisrahoitusta voidaan yhdistää yrityksen muiden kehittämistoimien rahoitukseen. Rahoitus rakennetaan yrityksen tarpeen ja tilanteen mukaan. Oleellista on yrityksen halu vastata markkinoiden haasteisiin ja lähteä rohkeasti kehittämään liiketoimintaansa.

ELY-keskukset ovat osa Team Finland -verkostoa, joka edistää Suomen ja suomalaisten yritysten menestymistä maailmalla. Verkosto kokoaa yhteen yritysten kansainvälistymistä, Suomeen suuntautuvia ulkomaisia investointeja ja Suomen maakuvaa edistävät valtiorahoitteiset toimijat ja niiden tarjoamat palvelut.

ELY-keskusten kehittämisavustuksen ohella Tekes rahoitti viime vuonna pk-yritysten kansainvälistymistä konsultointiin kohdistuneella määräaikaisella Team Finland Explorer -rahoitustuotteella. ELY-keskusten vahvistuneiden resurssien avulla tarkoituksena on rohkaista yhä uusia pk-yrityksiä tarttumaan kansainvälistymisen mahdollisuuksiin.

Kansainvälistymistä suunnittelevan yrityksen kannattaa olla yhteydessä ELY-keskukseen jo hankkeen suunnitteluvaiheessa, jolloin suunnitelmia ja niiden rahoitusmahdollisuuksia päästään tarkastelemaan riittävän aikaisessa vaiheessa. Samalla voidaan käydä läpi laajemminkin tarjolla olevia yrityspalveluja. Tavoitteena on löytää kehityksen polku jokaiselle kehityshaluiselle pk-yritykselle.

Ennen rahoitushakemuksen jättämistä suositellaan yhteydenottoa ELY-keskuksen asiantuntijaan. ELY-keskusten yhteystiedot ovat osoitteessa www.ely-keskus.fi.

Yrityksen kehittämisavustusta haetaan sähköisesti ELY-keskusten yritystukien asiointipalvelussa osoitteessa www.ely-keskus.fi (Asioi verkossa/Yritystukien sähköinen asiointi). Sivulta löytyy myös hakijan ohje, jossa on kuvattu rahoituksen sisältö ja hakumenettely.
 


Päivitetty