Tiedotteet 2020

Varsinais-Suomen ELY-keskus uusii useita putkisiltoja heinä-elokuussa - liikenne ohjataan kiertoteille töiden ajaksi (Varsinais-Suomi, Satakunta)

Varsinais-Suomen ELY-keskus uusii kesän 2020 aikana useita putkisiltoja. Korjaustöistä aiheutuu väistämättä liikennehaittoja, sillä liikenne joudutaan katkaisemaan siltapaikalla putken vaihdon ajaksi. Osassa kohteista siltojen uusimistyön ajaksi liikenne ohjataan kiertoreiteille, parissa kohteessa siltapaikan viereen rakennetaan kiertotie. Putkisiltaurakka toteutetaan suunnittele ja toteuta -urakkana, jossa urakoitsija vastaa kohteiden rakennussuunnittelusta tilaajan asettamien toimivuusvaatimusten mukaisesti. Suunnitelmien valmistuminen, hyväksyttäminen sekä sen jälkeen tapahtuva teräsputkien valmistus ja toimitus siltapaikalle aiheuttavat vielä tässä vaiheessa epävarmuutta kohteiden tarkkoihin toteutusajankohtiin. Liikennehaittojen vähentämiseksi kohteiden toteutus on ajoitettu koulujen loma-aikaan. Mikäli kaikkia kohteita ei ehditä toteuttamaan elokuussa ennen koulujen alkua, niiden toteutus siirtyy koulujen syysloma-ajalle tai ensi kesään.  

Kullekin siltapaikalle johtavalle ja siltatyön takia katkaistavalle maantielle asennetaan tien katkaisun ajankohdasta ja kiertoreitistä tiedottavat opasteet heti kun tarkempi ajankohta on tiedossa.

Uusittavat putkisillat:

Ristilän silta maantiellä 13221 Kankaanpäässä uusitaan heinäkuun alussa. Liikenne sillalla katkaistaan uusimisen ajaksi maanantaina 6.7. klo 6:00. Siltapaikalla ei ole kiertoreittimahdollisuutta maanteiden kautta, joten siltapaikan viereen rakennetaan sorapintainen kiertotie. Sillan liikennekatko kestää kolme vuorokautta ja työt valmistuvat kokonaisuudessaan kahden viikon päästä tien katkaisemisesta.

Aurajoen silta maantiellä 12581 Oripäässä uusitaan heinäkuun aikana. Liikenne sillalla joudutaan katkaisemaan uusimisen ajaksi ja liikenne ohjataan kiertoreitille. Samassa yhteydessä päällystetään uudelleen koko Korvenkulmantien huonokuntoinen alkuosa nykyisinkin päällystetyllä osuudella. Aurajoen sillan uusimisen työnaikaisena kiertotienä käytetään maanteitä mt 12585 (Huovintie) – mt 12586 (Loimaantie) – mt 12451 (Turuntie). Kiertoreitin pituus on noin 13 km. Siltapaikalla ei ole kevyen liikenteen ylitysmahdollisuutta. Sillan liikennekatko kestää kolme vuorokautta ja työt valmistuvat kokonaisuudessaan kahden viikon päästä tien katkaisemisesta.

Kaitajärvenojan silta maantiellä 12477 Uudessakaupungissa uusitaan alustavan arvion mukaan elokuussa ennen koulujen alkua. Kaitajärvenojan sillan uusimisen työnaikaisena kiertoreittinä käytetään maanteitä mt 12363 (Lahdentie) – kt 43 (Kalannintie) – mt 1953 (Vehmaantie). Kiertoreitin pituus on noin 27 km. Siltapaikalla ei ole liikennekatkon aikana kevyen liikenteen ylitysmahdollisuutta. Sillan liikennekatko kestää kolme vuorokautta ja työt valmistuvat kokonaisuudessaan kahden viikon päästä tien katkaisemisesta.

Kato-ojan silta kantatiellä 41 Oripäässä uusitaan heinäkuussa. Siltapaikalla ei ole kiertoreittimahdollisuutta maanteiden kautta, joten siltapaikan viereen rakennetaan päällystetty kiertotie. Kiertotielle asennetaan liikennevalo-ohjaus. Sillan liikennekatko kestää kahdeksan vuorokautta ja työt valmistuvat kokonaisuudessaan kahden viikon päästä tien katkaisemisesta.

Korpelan silta maantiellä 12799 Kokemäellä uusitaan alustavan arvion mukaan heinäkuussa. Korpelan sillan uusimisen työnaikaisena kiertoreittinä käytetään maanteitä vt 2 (Porintie) – vt 12 (Raumantie). Kiertoreitin pituus on noin 40 km. Siltapaikalla ei ole kevyen liikenteen ylitysmahdollisuutta. Sillan liikennekatko kestää kolme vuorokautta ja työt valmistuvat kokonaisuudessaan kahden viikon päästä tien katkaisemisesta.

Kärrynojan silta maantiellä 213 Loimaalla uusitaan alustavan aikataulun mukaan elokuussa ennen koulujen alkua. Kärrynojan sillan uusimisen työnaikaisena kiertoreittinä käytetään maanteitä mt 12608 (Vanha Alastarontie) – mt 2101 (Haaroistentie). Kiertoreitin pituus on noin 17 km. Siltapaikalla ei ole kevyen liikenteen ylitysmahdollisuutta. Sillan liikennekatko kestää kahdeksan vuorokautta ja työt valmistuvat kokonaisuudessaan kahden viikon päästä tien katkaisemisesta.

Lammijärvenojan silta maantiellä 2053 Eurassa uusitaan alustavan arvion mukaan elokuussa ennen koulujen alkua. Lammijärvenojan sillan uusimisen työnaikaisena kiertoreittinä käytetään maanteitä kt 43 (Laitilantie) – mt 213 (Yläneentie). Kiertoreitin pituus on noin 28 km. Siltapaikalla ei ole liikennekatkon aikana kevyen liikenteen ylitysmahdollisuutta. Sillan liikennekatko kestää kolme vuorokautta ja työt valmistuvat kokonaisuudessaan kahden viikon päästä tien katkaisemisesta.

Tassarin silta maantiellä 2481 Kokemäellä uusitaan alustavan arvion mukaan heinäkuussa. Tassarin sillan uusimisen työnaikaisena kiertoreittinä käytetään maanteitä mt 2470 (Kauvatsantie) – kt 44 (Pohjanmaantie) – mt 249 (Äetsäntie). Kiertoreitin pituus on noin 55 km. Siltapaikalla ei ole liikennekatkon aikana kevyen liikenteen ylitysmahdollisuutta. Sillan liikennekatko kestää kolme vuorokautta ja työt valmistuvat kokonaisuudessaan kahden viikon päästä tien katkaisemisesta.

Pahoittelemme siltatöistä aiheutuvia liikennehaittoja tienkäyttäjille.

Urakoitsijana hankkeessa toimii Destia Oy.

Lisätietoja: Varsinais-Suomen ELY-keskus, projektipäällikkö Veli-Pekka Pelttari, p. 02950 22821

 


Päivitetty