Tiedotteet 2013

Sivulla on ELY-keskusten uusimmat tiedotteet, alkaen huhtikuusta 2013. Vanhemmat tiedotteet löytyvät vasemmalta kohdasta Tiedotearkisto.

Tiedotteet 2013

Varsinais-Suomen ELY-keskukselta 800 000 euroa avustusta Varsinais-Suomen ja Satakunnan liikuntapaikkarakentamiseen
(Varsinais-Suomen ELY-keskus)

Varsinais-Suomen ELY-keskus on myöntänyt  Varsinais-Suomen ja Satakunnan liikuntapaikkara-kentamiseen avustusta 800 000 euroa.

ELY-keskus pitää tärkeänä sitä, että nyt avustusta saaneet hankkeet edistäisivät aktiivisen ja säännöllisen liikuntaharrastuksen syntymistä. Etusijalla ovat laajoja käyttäjäryhmiä palvelevat lii-kuntapaikat ja lähiliikuntapaikkojen rakentaminen.

ELY-keskuksen päätös on Lounais-Suomen liikuntaneuvoston lausunnon mukainen.

Avustuskohteiden rakennustyöt tulee aloittaa 31. lokakuuta 2013 mennessä.   Avustusten käyttö-aika on myöntämisvuosi ja sitä seuraava vuosi.


Avustusta myönnetään seuraaville hankkeille:

Liedon kunta                         114.000 €
Littoisten kentän huoltorakennus

Marttilan kunta                         66.000 €
Jalkapallonurmi

Maskun kunta                          59.000 €
Taponkedon keinonurmikenttä

Ruskon kunta                          33.000 €
Valkiavuoren lähiliikuntapaikka            

Salon kaupunki                     114.000 €
Ollikkalan koulun lähiliikuntapaikka

Turun kaupunki                       66.000 €
Kuuvuoren kentän pp.

Porin Golfkerho ry.                 99.000 €
Golfin harjoitusalueet

Porin kaupunki                      83.000 €
Finbyyn lähiliikuntapaikka

Rauman kaupunki               20.000 €
Kauppaoppilaitoksen salin lattian peruskorjaus

Ulvilan kaupunki                 146.000 €
Friitalan alueen lähiliikuntapaikka

Yhteensä                             800.000 €

Lisäksi ELY-keskus varautuu ehdollisesti myöntämään avustusta vuonna 2014 seuraaville hankkeille:

Turun kaupunki                 101.000 €
Kuuvuoren kentän pp.            


Yhteensä                            101.000 €

                
                                     
Ehdollisesti varattu avustus myönnetään, mikäli opetus- ja kulttuuriministeriö osoittaa riittävän määrärahan ja avustuksen myöntämisen edellytykset muutoin toteutuvat vuonna 2014.

Lisätietoja: Sivistystoimentarkastaja Keijo Kuusela p. 0295 022 593
 

 


Päivitetty