Tiedotteet 2013

Sivulla on ELY-keskusten uusimmat tiedotteet, alkaen huhtikuusta 2013. Vanhemmat tiedotteet löytyvät vasemmalta kohdasta Tiedotearkisto.

Tiedotteet 2013

Valtionavustusta kirjastojen peruskorjaukseen ja kirjastoauton hankintaan Kainuuseen ja Pohjois-Pohjanmaalle (Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus)

Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus on myöntänyt valtionavustukset yleisten kirjastojen perustamishankkeisiin. Muhoksen kunta saa 120 000 euroa uuden, invanostimella varustetun kirjastoauton hankintaan. Raahen kaupunki saa 1 151 000 euroa pääkirjaston peruskorjaus- ja laajennushankkeeseen ja Ristijärven kunta 272 500 euroa pääkirjaston peruskorjaukseen ja laajennukseen.

Muhoksella hankittava uusi kirjastoauto korvaa entisen loppuun käytetyn auton. Nykyinen kirjastoauto on vanha ja huonokuntoinen ja palvelun jatkamiseksi tarvitaan uusi auto. Uuden auton hankinnalla pyritään parantamaan ja monipuolistamaan kirjastoauton palveluja ja uusi auto tulee olemaan monipalveluauto. Kirjastoauto palvelee kouluja ja päiväkoteja. Koululaisten lisäksi kirjastoauto on erityisen tärkeä sivukylien ikäihmisille. Kirjastoautopalvelut tukevat lasten ja nuorten lukutaitoa ja kirjastoauto toimii sosiaalisena kohtaamispaikkana kaikenikäisille ehkäisten syrjäytymistä. Tyrnävän kunta ostaa kirjastoautopalveluja Muhoksen kunnalta. Tällä hetkellä Kainuussa ja Pohjois-Pohjanmaalla on yhteensä 17 kirjastoautoa. Määrä on hiljalleen laskenut. 2000-luvulla alueella on uusittu 14 kirjastoautoa tähän mennessä.

Raahe ja Ristijärvi päivittävät 1980-luvulla rakennetut pääkirjastonsa sekä teknisesti että toiminnallisesti nykyhetken ja tulevaisuuden vaatimalle tasolle. Molemmissa rakennuksissa on tehty kuntoarvio, jonka pohjalta korjaus on suunniteltu.

Kirjaston toiminnot ovat muuttuneet ja monipuolistuneet sitten kirjastojen valmistumisajankohdan. Nykypäivän kirjastot ovat kansalaisten kohtaamispaikkoja, joissa he voivat lukea lehtiä, tavata toisiaan sekä tutustua monipuoliseen kirjastoaineistoon ja lainata sitä. Nykypäivän kirjasto tarjoaa monipuolisen aineiston lisäksi rauhallisia lukupaikkoja, ryhmätyötilaa, asiakaspäätteitä, näyttelyjä ja tapahtumia kaikenikäisille asiakkaille sekä tietysti asiantuntevan henkilökunnan palvelut, mutta myös itsepalvelumahdollisuuden. Päivitetyt kirjastotilat ovat muunneltavia siirrettävine hyllyineen ja houkuttelevat asiakkaita mukavilla lukunurkkauksilla sekä erityisesti lapsia ja nuoria heille suunnatuilla elämyksellisillä tiloilla.

Ristijärven kirjaston ja yhteispalvelun yhdistävä Kyläkaivo palvelee jatkossa kuntalaisten yhteisenä olohuoneena ja tarjoaa kirjastopalvelujen lisäksi myös kunnan muut palvelut. Tavoitteena on palvelujen yhdistämisestä saavutettavat synergiaedut: lisääntynyt aukioloaika, yhteinen valvonta ja asiakasneuvonta sekä kuntalaisille tarkoitetut kokoontumis- ja näyttelytilat.

Kaikki kolme hanketta olivat opetus- ja kulttuuriministeriön syksyllä 2012 hyväksymässä Yleisten kirjastojen perustamishankkeiden rahoitussuunnitelmassa vuosille 2013–2016. Kirjastojen perustamishankkeisiin valtakunnallisesti osoitettu määräraha on vain 4,5 milj. euroa, joten vuosittain rahoitettavia hankkeita ei ole monta.


Lisätietoja:                         
Kirjastotoimen asiantuntija Merja Kummala-Mustonen, puh.  0295 038 087,  
merja.kummala-mustonen@ely-keskus.fi, Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus.


Päivitetty