Tiedotteet 2018

Valtionavustuksia yksityisteille voi hakea ympäri vuoden

ELY-keskus voi myöntää avustusta yksityisteiden parannuksiin, joiden tavoitteena on turvata tasa-arvoista liikkumista, pysyvää asutusta ja elinkeinoelämää. Avustusmäärä on normaalisti 50 % hankkeen kokonaiskustannuksista, mutta erityisen tärkeissä kohteissa – kuten silloissa – se voi olla 75 %. Yksityistieavustusta on käytettävissä koko maassa tänä vuonna 13 miljoonaa euroa. Avustusten hakeminen on keskitetty Pirkanmaan ELY-keskukseen.

Avustukseen oikeuttavia kustannuksia ovat parantamishankkeen suunnittelusta, toteutuksesta ja valvonnasta aiheutuvat kohtuulliset kustannukset. Myöntämisen ja avustusmäärän päättää alueen toimivaltainen ELY-keskus. Yksityisteiden valtionavustusten myöntökriteerit on linjattu Liikenneviraston ohjeessa (LO 11/2016). Ohjeeseen on hyvä tutustua ennen avustuksen hakemista.

Painopiste avustusten myöntämisessä on silloissa. Yksityisteiden sillat ovat kriittisiä pisteitä erityisesti biotalouden kuljetusten kannalta.

– Siltahankkeiden valmisteluvaiheessa tiekunnan tulisi ottaa ensin yhteyttä ELY-keskukseen, jotta voidaan varmistua parantamishankkeen avustuskelpoisuudesta ja teknisten ratkaisujen tarkoituksenmukaisuudesta ennen varsinaisten suunnitelmien tilaamista, liikennejärjestelmäasiantuntija Kai Paavola Keski-Suomen ELY-keskuksesta ohjeistaa.

Sähköinen asiointi nopeuttaa käsittelyä

Avustuksen hakijana tulee olla yksityinen tiekunta tai kunta. Tiekunnan osalta tulee muistaa, että parantamishankkeen käynnistäminen ja avustuksen hakeminen päätetään tiekunnan kokouksessa. Myös muut asiaan liittyvät seikat on otettava tarkasti huomioon.

– Huolellisesti täytetyt hakemukset sekä asianmukaiset liitteet helpottavat asian käsittelyä. Sähköistä lomaketta käyttämällä tiekunta nopeuttaa käsittelyaikaa ja saa varmistuksen hakemuksen toimittamisen onnistumisesta. Sähköisesti toimitetun lomakkeen mukaan tulee liittää avustushakemus. Jos liitteitä on paljon, ne voi lähettää useammassa erässä, Paavola jatkaa.

Asiakirjojen lähettäminen sähköisesti:

Täytä ja lähetä asiointilomake yksityishenkilölle (muista liitteet!) osoitteessa: www.ely-keskus.fi/asioiverkossa tai www.suomi.fi

Yksityistien hakemuslomakkeet, viimeisimmät ohjeet ja ajankohtaiset tiedotteet löytyvät osoitteesta www.ely-keskus.fi/yksityistiet.

Asiakirjojen lähettäminen postitse:

Pirkanmaan ELY-keskus
Kirjaamo
PL 297
33101 TAMPERE

Lisätietoja:

Yksityisteiden valtionavustusten neuvonta, p. 0295 020 603 (ma-pe klo 9-16)
Tiedotetta koskien Kai Paavola, p. 0295 024 705


Päivitetty