Tiedotteet 2013

Sivulla on ELY-keskusten uusimmat tiedotteet, alkaen huhtikuusta 2013. Vanhemmat tiedotteet löytyvät vasemmalta kohdasta Tiedotearkisto.

Tiedotteet 2013

Valtionavustukset lasten ja nuorten paikalliseen harrastustoimintaan vuonna 2013 (Uudenmaan ELY-keskus)

Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen kulttuuriyksikkö on myöntänyt 510 000 euroa lasten ja nuorten paikalliseen harrastustoimintaan. Avustuksilla tuetaan lasten ja nuorten monipuolista harrastustoimintaa sekä loma-aikoihin sijoittuvaa päiväleiritoimintaa. Avustusta myönnettiin 167 toimijalle. Toimintaan osallistuu miltei 23 000 lasta ja nuorta.


Uudenmaan ELY-keskus  on jakanut avustuksina 510 000 euroa lasten ja nuorten paikalliseen harrastustoimintaan. Harrastustoiminnan avustamisen tavoitteena on lasten ja nuorten harrastusmahdollisuuksien lisääminen sekä yhteisöllisyyden ja osallistumisen vahvistaminen.

Tuetulla harrastustoiminnalla pyritään edistämään hallituksen hyväksymän Lapsi- ja nuorisopolitiikan kehittämisohjelman mukaisesti lasten ja nuorten hyvinvointia luomalla tasapuolisia harrastusmahdollisuuksia asuinpaikasta ja perheen tulotasosta riippumatta. Avustuksella tuettiin säännöllisesti, pitkäjänteisesti ja laadukkaasti toteutettavaa harrastustoimintaa.

Avustusta haki kaikkiaan 260 harrastustoiminnan järjestäjää. Hakemusten yhteissumma oli noin 2,4 milj. euroa. Kanta-Hämeen ja Päijät-Hämeen harrastustoimintaa tuettiin yhteensä 102 700 eurolla. Kymenlaakso ja Etelä-Karjala saivat tukea yhteensä 84 800 euroa. Uudellemaalle avustusta myönnettiin 322 500 euroa, josta ruotsinkielisen toiminnan tuki oli 22 400 euroa.


Avustuksen myöntämisen perusteet

Avustuksia jaettaessa otettiin huomioon tuen alueelli¬nen jakautuminen maakunnittain ja kunnittain, kielellinen ja sukupuolten välinen tasa-arvo, harrastustoiminnan paikallinen monipuolisuus, opetus- ja kulttuuriministeriön asettamat painopisteet toiminnalle sekä toimintaan kohdennetut muut julkiset tuet.

Tuen saamisen ehtona oli, että avustus käytetään 7–18-vuotiaille tarkoitettuun, 3.6.2013–31.5.2014 välisenä aikana järjestettävään harrastustoimintaan. Harrastustoiminnan tulee olla säännöllistä, viikoittain toteutettavaa ja lukuvuoden kattavaa. Avustuksella tuetaan myös loma-aikoihin sijoittuvaa päiväleiritoimintaa. Avustettavan harrastustoiminnan tulee alkaa 13.9.2013 mennessä.

Tukea myönnettiin kunnille, rekisteröidyille yhdistyksille sekä muille yhteisöille. Toimintaa ei tuettu, mikäli osallistujamaksut olivat niin korkeat, että lasten ja nuorten tasavertaisten osallistumismahdollisuuksien katsottiin vaarantuvan. Määrärahalla ei myöskään tuettu urheiluseurojen lajisidonnaista valmennustoimintaa eikä toimintaa, jota tuetaan muilla avustusjärjestelmillä. Tuki maksetaan heti toiminnan käynnistyttyä.

 

Lasten ja nuorten paikalliseen harrastustoimintaan vuonna 2013 jaetut valtionavustukset (pdf. 13 kt)

 

Lisätietoja:

  • nuoriso- ja liikuntaryhmän päällikkö Sanna Puura, 0295 021 136
  • suunnittelija Mari Puhakka, 0295 021 135


sähköposti; ni-mi.sukunimi@ely-keskus.fi.


Päivitetty