Tiedotteet 2019

Valtatien 26 automaattivalvonnan rakentaminen käynnistyy (Kaakkois-Suomi)

Valtatielle 26 Haminan ja Taavetin välille tulee tämän syksyn aikana 12 uudella tekniikalla varustettua nopeuksien automaattivalvontapistettä, jotka kohdentuvat onnettomuuksien kannalta riskialttiisiin paikkoihin. Rakentaminen käynnistyy sähkötöillä ja levikkeiden rakentamisella 26.8. Laitekotelot ja pylväät saapuvat syyskuun lopussa, minkä jälkeen ne asennetaan maastoon.

Haasteellinen valtatie

Haminasta Pyhällön kautta Luumäen Taavettiin johtava valtatie 26 yhdistää toisiinsa valtatiet 7 ja 6. Kansallisesti yhteyden tekee merkittäväksi tien rooli vientiteollisuuden kuljetusreittiä Hamina-Kotka satamaan sekä Etelä-Suomesta Nuijamaan ja Imatra raja-asemille. Tien liikennemäärä on pääteiden keskimääräistä liikennemäärä alempi (arkisin 1900-4800 ajon/vrk), mutta raskaan liikenteen osuus puolestaan poikkeuksellisen suuri (15-32 %).

Valtatie 26 on geometrialtaan haasteellinen (mutkainen, mäkinen ja kapea) ja se on vuonna 2018 rakennettua kahta ohituskaistaosuutta lukuun ottamatta kaksikaistainen. Tielle on paljon liittymiä ja se kulkee useamman asutuskeskittymän/kylän läpi. Tien mutkaisuus ja mäkisyys yhdistettynä moniin tasoliittymiin tarjoaa vain muutamia ohitusmahdollisuuksia, mikä houkuttelee autoilijoita riskiohituksiin sekä osaltaan myös ylinopeuksiin. Puutteelliset liittymäjärjestelyt (kaistajärjestelyt ja näkemät) luovat vaaratilanteita. Myös jalankulun ja pyöräilyn huonot olosuhteet, erityisesti kyläasutuksen kohdalla, tekee liikkumisesta turvatonta. Tien vaarallisuus korostuu ennen kaikkea talviolosuhteissa ja huonossa kelissä.

Vuosien 2014-2018 aikana valtatiellä 26 on sattunut 78 onnettomuusrekisteriin kirjattua liikenneonnettomuutta. Näistä yksi johti kuolemaan ja kolmetoista loukkaantumiseen. Alkuvuoden 2019 aikana (1.1.-30.6.) tiellä on sattunut yhteensä kuusi poliisin tietoon tullutta liikenneonnettomuutta. Näistä kaksi johti loukkaantumiseen.

Valvontapisteiden sijoittelu kohdentuu liittymien läheisyyteen

Tielle tullaan sijoittamaan kuusi valvontapisteparia eli yhteensä 12 tolppaa. Näistä neljä tulee Luumäen puolelle ja loput kahdeksan Haminaan. Valvontapisteiden sijoittelu on suunniteltu yhteistyössä poliisin kanssa ja ne kohdentuvat joko alhaisemmille nopeusrajoitusalueille asutuksen ja liittymien läheisyyteen ja/tai muuten haasteellisiin kohtiin, joissa on haluttu turvata tielle määritetty nopeustaso.

Valvontapisteiden sijainti, tielle sijoitettavat tekstilliset nopeusvalvonnasta kertovat tiedotustaulut sekä toistomerkit käyvät ilmi alla olevasta karttakuvasta.

Lisätietoja:

- Sonja Lehtonen, liikenneturvallisuusvastaava, Kaakkois-Suomen ELY-keskus, puh. 0295 029 385

- Olli Rossi, projektipäällikkö, Intelligent Traffic Management Finland, puh. 050 475 9307

- Pentti Haavisto, projektijohtaja, Normivalaistus Oy, puh. 050 412 3387


 


Päivitetty