Tiedotteet 2019

Työttömyyden lasku hidastuu edelleen (Uusimaa)

Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen (ELY-keskuksen) kuntien alueella oli elokuun lopussa yhteensä 71 121 työtöntä työnhakijaa. Tämä on 1 894 (-2,6 %) vähemmän kuin vuotta aikaisemmin. Ammattiryhmittäin tarkasteltuna eniten työttömiä oli ammatteihin luokittelemattomien (16 982) ja erityisasiantuntijoiden (12 359) ammattiryhmissä. Ilman ammattia olevien työttömien määrä lisääntyy edelleen selvästi. Työttömien työnhakijoiden osuus työvoimasta oli elokuun lopussa 8,3 %.

Alle 25-vuotiaita työttömiä työnhakijoita oli alueella yhteensä 6 641, mikä on 592 (-8,2 %) vähemmän kuin vuotta aiemmin. Pitkäaikaistyöttömiä alueella oli 22 482, mikä on 1 230 (-5,2 %) vähemmän kuin vuoden 2018 elokuun lopussa. Ulkomaalaisia työttömiä alueella oli 13 242, mikä on 208 (-1,5 %) henkilöä vähemmän kuin viime vuonna.

Uusia avoimia työpaikkoja oli elokuun aikana haussa 26 550 eli 3 762 (16,5 %) enemmän kuin vuotta aiemmin. Runsaasti uusia avoimia paikkoja oli mm. myyjien (1 913 paikkaa), rahdinkäsittelijöiden ja varastotyöntekijöiden (1 487), myyntiedustajien (1 133), toimisto- ja laitossiivoojien (1 065) nimikkeissä sekä talonrakentajien (916).

» Työllisyyskatsaus


Päivitetty