Tiedotteet 2016

Tiedotteet 2016

Työmarkkinat vetävät - työttömyys laski viime vuodesta 12 % (Kainuu)

Kainuun TE-toimistossa oli syyskuun lopussa 4 413 työtöntä työnhakijaa. Työttömyys laski viime vuodesta 627:llä (12,4%) ja TE-toimiston asiakkaina olevien työttömien osuus työvoimasta oli 13,0 %.

​Työttömyyden lasku on kaventanut alueellisia eroja Kainuussa. Nopeasti laskenut työttömyys ja parantunut työllisyys on tuonut Kainuun lähemmäs koko maan keskimääräistä työttömyyttä. Ero valtakunnan keskiarvoon oli syyskuun lopussa enää puoli prosenttiyksikköä.

Miesten työttömyys laski naisten työttömyyttä nopeammin ja nuorten alle 25-vuotiaiden nopeammin kuin yli 50-vuotiailla. Lomautettuina olleiden määrä väheni viime vuodesta 96:llä ja lyhennettyä työviikkoakin teki syyskuun lopussa 142 henkilöä vähemmän kuin viime vuonna samaan aikaan.

Syyskuun tilastoista on luettavissa merkkejä pitkäaikaistyöttömyyden kasvun pysähtymisestä. Yli 12 kuukautta työttömänä olleiden kokonaismäärä kasvoi vielä hieman, mutta miesten kohdalla kasvu näyttäisi jo pysähtyneen.

Valtakunnan tasolla työttömyys kasvoi enää kolmella ELY-alueella ja maan kokonaistyöttömyys (329 324) oli 7 930 viime vuotista pienempi. Työttömien työnhakijoiden osuus oli koko maassa 12,5 %.

Tiedot perustuvat työ- ja elinkeinoministeriön työnvälitystilastoihin.


Lisätietoja:
Kainuun Elinkeino-, liikenne-. ja -ympäristökeskus
Yritys- ja työvoimapalvelut -yksikkö
Osmo Ohtonen, 0295 023 576
Sposti: etunimi.sukunimi(at)elykeskus.fi

Kainuun työvoima- ja elinkeinotoimisto
Tiina Veijola, 0295 039 116
Sposti: etunimi.sukunimi(at)tetoimisto.fi


Päivitetty