Tiedotteet 2018

Teiden talvihoitoon lisärahoitusta myös Uudellamaalla ja Hämeessä

Liikenne- ja viestintäministeriö päätti tällä viikolla, että teiden talvihoitoon kohdistetaan vielä tänä vuonna kahden miljoonan euron lisärahoitus. Tällä summalla pystytään nostamaan eräiden teiden talvihoitoluokitusta ja siten parantamaan talvihoidon tasoa.

Liikennevirasto on nyt ELY-keskusten esitysten pohjalta priorisoinut tieosuudet, joihin tämä tason nosto kohdistetaan. Priorisointiperusteina ovat olleet teiden kokonaisliikennemäärät, raskaan liikenteen määrät sekä tiestöön kohdistuneet kansalaisten ja elinkeinoelämän palautteet. Myös esimerkiksi erikoiskuljetusreitit ovat vaikuttaneet valintoihin.

Uudenmaan ELY-keskus vastaa sekä Uudenmaan että Kanta- ja Päijät-Hämeen alueista. Lisärahoitusta tämän alueen tiejaksoille saadaan yhteensä 232 000 euroa, mikä on 11,6 % kahden miljoonan euron kokonaissummasta. Teiden talvihoitoluokituksen tason nosto kohdistuu yhteensä 31 tiejaksolle. Näiden tiejaksojen yhteispituus on 143 kilometriä. Suurimmat muutokset hoitoluokissa kohdistuvat maantielle 148 välille Kerava-Kulloo, sekä Valtatielle 12 Tuuloksen ja Lammin välille.

Uudenmaan ELY-keskus pitää nyt tehtyjä muutoksia hyvinä. Lisärahoituksella saadaan nostettua hoitotasoa tällä hetkellä, ja pidemmän tähtäimen vaikutukset ovat myös työn alla. Lähivuosina tiedossa on talvihoidon toimintalinjojen uudistus ja uudenlaiseen urakointimalliin siirtyminen.

Muutokset astuvat voimaan heti, kun urakoitsijoilla on siihen valmius. Jos muutos ei aiheuta esimerkiksi kalustohankintatarpeita, valmius saadaan hyvin nopeasti.

Liite: Kohdekartta lisärahoituksen tiejaksot (pdf, 600kt)

Lisätietoja:

  • Kunnossapitopäällikkö Pekka Rajala, ELY-keskus, 0295 021 333

Päivitetty