Tiedotteet 2015

Tiedotteet 2015

Team Finland- ja Tekes-palvelujen esimiehet on nimitetty Pirkanmaan ELY-keskuksen Kasvu ja innovaatiot -yksikköön (Pirkanmaan ELY-keskus)

Pirkanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus on nimittänyt viisi henkilöä Tekes-työtä tekevän maanlaajuisen asiantuntijaverkoston esimiehiksi. Päälliköt johtavat kansallisen Team Finland -toimintamallin mukaista palvelutarjontaa sekä ryhmänsä henkilöstöä.

Seuraavassa vaiheessa koko henkilöstö sijoitetaan näihin viiteen ryhmään, joista kootaan alueelliset palvelutiimit. Ryhmät vastaavat palvelujen tuottamisesta ja kokonaisuuden kehittämisestä lähellä asiakkaita yhdessä paikallisten kumppaneiden kanssa.

Nuoret yritykset -ryhmän päälliköksi on nimetty filosofian maisteri Juha Pulkkinen

Nuoret yritykset -ryhmän vastuulla on asiakkuuksien hoitaminen ja rahoituspalvelujen tarjoaminen maan laajuisesti alle kuusi vuotta toimineille yrityksille yhdessä Tekesin Nuoret yritykset -vastuualueen kanssa.

PreSTART-ryhmän päälliköksi on nimetty diplomi-insinööri Jaana Rantanen

PreSTART-ryhmä vastaa koko maan kattavasti innovaatiopalvelujen neuvonnasta, uusien kansainvälisesti kilpailukykyisten liiketoiminta-aihioiden aktivoinnista ja sparrauksesta sekä uusien asiakkaiden neuvonnasta  yhdessä Tekesin Nuoret yritykset -vastuualueen kanssa. Ryhmä kehittää Tuoteväylä-toiminnan pohjalta aktiivista alueellista kumppanuusverkostoa osana Team Finland -toimintaa.

Kasvuyritykset (KASVU) -ryhmän päälliköksi on nimitetty diplomi-insnööri Mika Sievi-Korte

KASVU-ryhmä vastaa asiakkuuksien hoitamisesta ja rahoituspalveluista yli kuusivuotiaille pk- ja kasvuyrityksille yhdessä Tekesin Kasvu -vastuualueen kanssa maan laajuisesti. Mika Sievi-Korte toimii myös muiden ryhmien vetäjien esimiehenä.

Team Finland -ryhmän päälliköksi on nimitetty diplomi-insinööri Markku Jokela

Team Finland -ryhmä vastaa kansallisen aluepalvelumallin kehittämisestä ja toteuttamisesta yhdessä alueellisten kumppaneiden kanssa. Yksikkö vastaa myös kansallisten ohjelmien jalkauttamisesta alueille sekä alueellisten kehittämistarpeiden ja -painopisteiden välittämisestä Tekesille.

Suuryritykset ja julkinen tutkimus (SUJU) -ryhmän päälliköksi on nimitetty insinööri Esa Lindqvist

SUJU-ryhmä vastaa asiakkuuksien hoitamisesta ja rahoituspalveluista kaikille julkisille organisaatioille sekä suuryrityksille, jotka työllistävät vähintään 500 henkilöä. Yksikkö vastaa alueellisesti myös tutkimusyhteistyöstä Tekesin, tutkimusorganisaatioiden sekä yritysten kanssa.

Pirkanmaan ELY-keskus hallinnoi valtakunnallista asiantuntijaverkostosta ja Tekes vastaa yhdessä työ- ja elinkeinoministeriön kanssa sisältöohjauksesta.

Uuden rakenteen tavoitteena on lisätä resursseja asiakaspalveluun ja rakentaa maan kattava yhtenäinen palvelukokonaisuus. Seuraavassa vaiheessa kootaan alueelliset palvelutiimit, jotka vastaavat käytännön asiakaspalvelusta.

"Yhteistyö ja jatkuva vuorovaikutus paikallisten toimijoiden kanssa on erityisen tärkeää onnistuneen palvelukokonaisuuden rakentamisessa. Vain toimivalla yhteistyöllä on mahdollisuus saavuttaa todella haastava tavoitteemme kaksinkertaistaa pk-yritysten vienti vuoden 2020 loppuun mennessä", sanoo Team Finland -kokonaisuudesta vastaava Tekesin johtaja Reijo Kangas.

ELY-keskusten Tekes-tehtävien, kansainvälistymistehtävien, keksintötoimintojen ja energiatukien hallinto keskitettiin vuoden alusta Pirkanmaan ELY-keskukseen. Resurssien keskittäminen lisää toiminnan joustavuutta ja tarjoaa mahdollisuuden löytää asiakkaalle paras asiantuntija maantieteellisestä sijainnista riippumatta.

Lisätietoja antavat:

  • Tekesin Kasvuyritykset-vastuualueen johtaja Reijo Kangas, puh. 050 5577 892
  • Kasvu ja innovaatiot -yksikön päällikkö Mika Sievi-Korte, puh. 0295 036 103

 


Päivitetty