Tiedotteet 2019

Tavoitteena parempi palvelu: julkisen henkilöliikenteen yhteistyön toimintamalleja selvitettiin (Uusimaa)

Julkisen henkilöliikenteen eli joukkoliikenteen ja henkilökuljetusten toimintamalleja selvitettiin Uudenmaan ELY-keskuksen alueella. Tavoitteena on sekä tarjota alueen asukkaille entistä parempia palveluita että tehostaa nykyistä järjestelmää yhteissuunnittelulla, kilpailutuksella ja matkoja yhdistelemällä.

Uudenmaan ELY-keskuksen alue kattaa Uudenmaan, Kanta-Hämeen ja Päijät-Hämeen maakunnat. Näistä selvitys koskee Uudenmaan ELY-keskuksen tieliikenteen toimivalta-aluetta, joka koostuu 24:sta kunnasta. Haasteena on väkimäärän lisääntyminen ja samalla väestön ikääntyminen. Alueeseen rajautuvien muiden viranomaisten henkilöliikennettä on tarkasteltu yhteistyön näkökulmasta.

Selvitykseen kuului kyselytutkimus alueen kunnille joukkoliikenteestä, koulukuljetuksista ja sosiaalitoimen kuljetuksista. Lisäksi haastateltiin alueiden keskeisiä henkilökuljetusta järjestäviä tahoja kuten Länsi-Uudenmaan henkilökuljetustyöryhmää ja Kelaa. Henkilökuljetuksen parissa toimiville järjestettiin myös seminaari keväällä 2019.

Kuljetukset jakaantuvat kolmeen osaan: joukkoliikenteeseen, kuntien koulu- ja sote-kuljetuksiin ja Kelan sairausvakuutuslain mukaisiin matkoihin. Näistä joukkoliikenne järjestetään joko markkinaehtoisesti tai ostoliikenteenä, jolloin siihen tarvitaan julkista rahoitusta. Joukkoliikenteestä vastaavat alueella Uudenmaan ELY:n lisäksi Helsingin seudun liikenne (HSL), Hämeenlinnan kaupunki, Lahden seudun joukkoliikennelautakunta sekä Hyvinkään, Riihimäen ja Raaseporin kaupungit.

Henkilökuljetusmenot Uudenmaan ELY-keskuksen alueella sekä Tuusulassa, Hyvinkäällä ja Riihimäellä ovat yhteensä 80,3 miljoonaa euroa vuodessa, josta kuntien osuus vuonna 2017 oli yhteensä 51 miljoonaa euroa. Kuntien rahoituksesta alle neljännes menee joukkoliikenteen suoraan rahoitukseen ja loput henkilökuljetuksiin, joista 30 prosenttia oli sosiaalitoimen kuljetuksia ja 47 prosenttia koulutoimen kuljetuksia.

Sote-kuljetuksia eli sosiaalihuolto- ja vammamaispalvelulain perusteella myönnettäviä matkoja kehitetään koko ajan erilaisten hankkeiden avulla. Kuljetuksia ei kuitenkaan ole kaikilta osin kilpailutettu ja yhteistyö joukkoliikenteen kanssa on vähäistä. Lisäksi muualla kuin Helsingissä kuljetukset järjestetään yleensä erittäin pienin resurssein. Alueelliset erot ovatkin suuria, minkä vuoksi tarvitaan paikkakunnittain räätälöityjä ratkaisuja myös tulevaisuudessa. Koulu- ja sote-kuljetuksia kannattaisikin joko hoitaa kaikille avoimessa liikenteessä tai avata kuljetukset myös muille matkustajille.

Uudenmaan ELY-keskuksen tieliikenteen toimivalta-alueella on alkamassa myös palvelutasotyö, ja joukkoliikenteen käyttäjiltä kerätään mielipiteitä.

Työn tuloksena on syntynyt kunnille toimitettava joukkoliikenne-esite ja tietopaketti.

Lisätietoja:

Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus:

  • Joukkoliikenteen projektipäällikkö Satu Hyvärinen, satu.hyvarinen(at)ely-keskus.fi, 0295 021 282
  • Ylitarkastaja Salla-Mari Rintala, salla-mari.rintala(at)ely-keskus.fi, 0295 021 042

 


Päivitetty