Tiedotteet 2018

Talouden ja työllisyyden myönteinen kehitys näkyy rekrytointiongelmina (Kainuu)

Kainuun talous on kehittynyt positiivisesti ja kehitys näyttää jatkuvan samanlaisena lähitulevaisuudessa. Myönteisen kehityksen kääntöpuolena avoimien työpaikkojen ja työvoiman kohtaanto-ongelma on vaikeutunut.

Viime vuonna rekrytointiongelmia kokeneiden yritysten osuus (43 %) oli koko maan toiseksi korkein. Puhutaan positiivisesta ongelmasta. Jos suunnitteilla olevat investoinnit etenevät, osaavan työvoiman saatavuusongelmat lisääntyvät merkittävästi. Tämä käy ilmi 17.4. julkaistusta Alueelliset kehitysnäkymät 2018 -katsauksesta.

Yritysten suhdannenäkymät ovat myönteisiä, vaikka eivät aivan yhtä positiivisia kuin pk-yritysten arvioissa keväällä 2017. Työllistämisodotukset sen sijaan ovat huomattavasti positiivisemmat kuin syksyllä 2017, ja ne ovat Kainuussa korkeammalla kuin valtakunnallisesti keskimäärin.

Kainuun seutukuntien erot näkyvät selvästi pk-yritysten arvioissa lähitulevaisuuden suhdannenäkymistä. Suhdannenäkymät Kajaanin seudun pk-yrityksissä ovat positiivisemmat kuin koko maassa. Sen sijaan Kehys-Kainuussa suhdannenäkymät arvioidaan merkittävän negatiivisiksi.

Kajaanin seutukunnan alueella työvoiman kysyntä on edelleen vahvaa ja seutukunnan yritykset ovat palkkaamassa jatkossakin lisää työvoimaa. Kehys-Kainuussa näkymät työttömyyden laskulle eivät ole yhtä valoisat kuin Kajaanin seutukunnassa. Kehys-Kainuussa työvoiman ikärakenne tulee kuitenkin vähentämään pitkäaikaistyöttömien määrää – nuoria työmarkkinoille tulevia on vähän ja eläkeikään tulevien ikäryhmien koko on suuri.

 

Kainuun katsauksen osalta lisätietoja antaa:

työvoima-asiantuntija Osmo Ohtonen, puh.029 502 3576, osmo.ohtonen(at)ely-keskus.fi

 

 


Päivitetty