Tiedotteet 2018

Suojateitä poistetaan käytöstä turvallisuussyistä

Suojateitä poistetaan tänä kesänä käytöstä neljä kappaletta Lahdessa, Raaseporissa ja Porvoossa. Työt ajoitetaan kesä–heinäkuulle. Tavallisimmin suojatie poistetaan käytöstä poistamalla tiemerkinnät ja liikennemerkit. Ennen poistamista suojatien tarpeellisuus ja turvallisuus on arvioitu huolellisesti.

Uudenmaan ELY-keskuksen maantieverkolla on yli 2000 suojatietä. Uudenmaan ELY-keskus toteutti vuonna 2017 selvityksen kaikista Uudenmaan, Kanta-Hämeen ja Päijät-Hämeen suojateistä. Nyt poistettavat suojatiet kuuluvat vaarallisiksi luokiteltuihin suojateihin, joita poistettiin useita jo viime kesänä. Pelkät ajoratamerkinnät ja liikennemerkit eivät tee tienylityskohdasta turvallista, mikäli liikenneympäristö ei sitä tue.

Suojatie poistetaan yleisimmin, koska se on turvaton, tarpeeton tai vähällä käytöllä. Poistettavissa kohteissa on arvioitu, ettei suojatie lisää tienylityksen turvallisuutta. Pahimmillaan suojatie luo harhaanjohtavan turvallisuudentunteen tien ylitykseen. Onkin turvallisempaa ylittää tie vaihtoehtoisen reitin kautta, tai silloin kun autoja ei tule.

Jäljelle jäävien ohjeiden vastaisten suojateiden kohdalla nopeusrajoituksia muutetaan ja/tai suojateiden rakenteita ja havaittavuutta parannetaan. Vilkkaimmille suojateille on määritetty parannustoimenpiteeksi esimerkiksi keskisaarekkeen rakentaminen tai niin sanotut jalankulkijoiden nappivalot. Näitä tullaan toteuttamaan tulevina vuosina arvioidun vaarallisuusjärjestyksen mukaisesti.
 

Poistettavat suojatiet kesällä 2018
 

Valtatie 12, Hämeenlinnantie 112, Lahti (vanhan raviradan kohta)

Kohde kartalla: (Google Maps): https://goo.gl/maps/vS39wMLkge82

Suojatie on luokiteltu vaarallisimmaksi Uudenmaan ELY-keskuksen alueella. Jalankulkuliikennevaloja ei voi rakentaa pitkään mäkeen, koska raskaan liikenteen on vaikea pysäyttää alamäessä ajoissa suojatielle ja toisaalta lähteä liikkeelle ylämäkeen. Jatkossa tie ylitetään vain niinä hetkinä, kun autoja ei tule. Etenkin vilkkaan liikenteen aikana vaihtoehtona on ylittää tie Kasakkamäentien tai Kärpäsenkadun risteyksen liikennevaloista. Suojatien poistaminen, vaihtoehtoisen reitin käyttäminen ja tien ylittäminen rauhallisena hetkenä edistävät liikenneturvallisuutta tässä kohteessa enemmän kuin nykyinen suojatie.
 

Valtatie 25, Hangontie 57, Raasepori (Tammisaari)

Kohde kartalla: https://goo.gl/maps/t1N4AnrJae62

Suojatien kautta on kulku vähäisellä käytöllä olevalle linja-autopysäkille. Liikenteen ajonopeudet ovat suojatien turvalliseen ylittämiseen nähden liian suuria. Valtatien nopeusrajoituksen laskeminen ei todennäköisesti alentaisi ajonopeuksia riittävän alhaiselle tasolle suojatien turvallisen käytön kannalta. Jatkossa tie ylitetään tarvittaessa niinä hetkinä, kun autoja ei tule. Nykyinen suojatien keskisaareke jää paikalleen.
 

Maantie 148 Ivarsintien liittymä, Nesteentie 160, Porvoo

Kohde kartalla: https://goo.gl/maps/JPCPJC7CiGr

Suojatien rakenteet ovat puutteelliset, koska suojatie päättyy molemmin puolin ojaan eikä siinä ole keskisaareketta. Näin ollen suojatie ei vastaa nykyisiä turvallisuusvaatimuksia. Suojatien muuttaminen vaatimusten mukaiseksi vaatisi kalliita rakenteellisia parannuksia. Suojatie on vähäisellä käytöllä, minkä takia se on turvallisinta poistaa käytöstä. Tarvittaessa tie ylitetään jatkossa niinä hetkinä, kun autoja ei tule. Nopeusrajoituksen laskemisella ei olisi vaikutusta suojatien puutteellisiin rakenteisiin.
 

Maantie 1543 Valkoisen Linjan liittymä, osoitteessa Tolkkistentie 790, Porvoo

Kohde kartalla: https://goo.gl/maps/TtQ4rqsngeK2

Suojatie on vähäisellä käytöllä. Ajonopeudet ovat suojatien turvalliseen ylittämiseen nähden liian suuria. Nopeusrajoituksen laskeminen ei todennäköisesti alentaisi ajonopeuksia riittävän alhaiselle tasolle suojatien turvallisen käytön kannalta. Tarvittaessa tie ylitetään jatkossa niinä hetkinä, kun autoja ei tule.
 

Lisätietoja:

  • Liikenneturvallisuusvastaava Marko Kelkka, 0295 021 291.
  • Liikennejärjestelmäasiantuntija Herkko Jokela, 0295 021 367.

 

 


Päivitetty