Tiedotteet 2017

Sikojen ulkotarhoille vaatimukset ja valtion tukea rakentamiseen (Kainuu)

Maa- ja metsätalousministeriön tavoitteena on suojella noin 280 suomalaistilalla ulkoilevia sikoja afrikkalaiselta sikaruttotartunnalta ja siksi sikojen ulkonapito kielletään muissa kuin nyt annettujen vaatimusten mukaan rakennetuissa tarhoissa.  Ulkoilevia sikoja suojaamalla turvataan koko sianlihantuotantoketjua.

Afrikkalainen sikarutto on lakisääteisesti vastustettava, helposti leviävä eläintauti.  Se on sioille tappava, mutta ei tartu ihmisiin. Suomessa ei ole koskaan tavattu afrikkalaista sikaruttoa, mutta sitä on kasvavissa määrin Suomen lähialueilla Venäjällä ja Baltian maissa, joissa tautisuojausta on tehostettu viime aikoina.

Jos afrikkalainen sikarutto pääsisi Suomeen, koituisi siitä suuret tappiot sikojen menetyksen takia. Lisäksi sianlihan ja muiden elintarvikkeiden vienti vaikeutuisi tuntuvasti tai kävisi kokonaan mahdottomaksi.

Ensi vuoden alusta lähtien kaikkien ulkotarhojen pitää olla aidattu yhdellä seuraavista tavoista; olemassa olevan aidan oheen rakennettavalla verkkoaidalla, olemassa olevan aidan kummallekin puolelle asennettavalla sähköaidalla tai muulla vastaavalla, riittävän vankalla rakenteella siten, että villisiat eivät pääse kosketuksiin tarhassa pidettävien sikojen kanssa. Asetuksen liitteessä määritellään verkkoaidan ja sähköaidan tekniset vaatimukset.

Sikojen ulkonapidosta on ilmoitettava kunnaneläinlääkärille vähintään kaksi kuukautta ennen ulkoiluttamisen aiottua aloittamista. Jos sikoja on tarkoitus pitää ulkona ensi vuoden alussa, pitää asiasta ilmoittaa lokakuun loppuun mennessä. Ilmoitukseen on sisällytettävä selvitys ulkotarhan suojaamista koskevien uusien vaatimusten täyttymisestä.

Valtio myöntää avustusta tarhojen aitaamiseen uusien vaatimusten mukaisiksi. Avustusta myönnetään yhteensä enintään 1,2 miljoonaa euroa. Tarhassa jo olevan aidan oheen rakennettavan teräsverkkoaidan avustus on 7,5 euroa/juoksumetri. Tarhassa jo olevaan aitaan tai sen oheen asennettavan sähköaidan avustus on 5,30 euroa/juoksumetri. Tukea myönnetään korkeintaan 1 500 neliömetrin alalle / sika.

Avustusta on haettava ELY-keskuksesta viimeistään 30.9.2017. ELY-keskukset myöntävät avustusta jo ennen tätä määräaikaa. Avustuksen myöntämisen ehtona on, että investointia ei ole aloitettu ennen avustushakemuksen vireilletuloa. Investointi pitää tehdä viimeistään 31.12.2017 mennessä. Avustus maksetaan kertasuorituksena toteutuneen aidan pituuden perusteella.

Suomen luonnonvarainen villisikakanta on kasvussa. Villisikoja arvellaan olevan noin 3 500 yksilöä.  Kainuustakin löytyy puolen kymmentä villisikatarhaaja. Suurin osa niistä on Kaakkois-Suomessa lähellä Venäjän rajaa. Luonnonvaraisen villisian tihentymiä on myös Länsi-Uudellamaalla ja Lounais-Suomessa.  Suomessa tarhataan villisikoja koko maassa, myös sikalatiheillä alueilla Lounais-Suomessa ja Pohjanmaalla. Kainuussa on 5 rekisteröitynyttä villisianpitäjää. Aitausvelvoite koskee kaikkia sikojen ulkotarhaajia.

Lisätietoja:
Sikojen ulkotarhojen aidan rakentamisavustus vuonna 2017
Sikojen ulkotarhoille vaatimukset ja valtion tukea rakentamiseen

Lisätietoja:
Kainuun ELY-keskus, yritysasiantuntija Eeva Heikkinen p. 0295 023 539
eeva.heikkinen@ely-keskus.fi

 


Päivitetty