Tiedotteet 2019

Sidosryhmien tyytyväisyys Hämeen ELY-keskukseen on lisääntynyt (Kanta-Häme ja Päijät-Häme)

Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten yhteisen sidosryhmätutkimuksen mukaan sidosryhmien tyytyväisyys Hämeen ELY-keskuksen toimintaan on kasvanut.

Joka toinen vuosi toteutettava sidosryhmätutkimus toteutettiin nyt viidennen kerran. Kyselyyn saatiin kaikkiaan 1742 vastausta. Hämeen ELY-keskuksen osalta kyselyyn vastasi 114 yhteistyökumppania tai palveluntuottajaa.

Sidosryhmien Hämeen ELY-keskukselle antama kokonaistyytyväisyysarvosana on parantunut edelliseen mittaukseen verrattuna ja on erittäin hyvällä tasolla 4,07 (asteikolla 1-5). Hämeen ELY-keskuksen toiminta omalla alueellaan koetaan entistä vaikuttavampana. Myös vaikutus alueen elinvoimaisuuteen näkyy sidosryhmien vastauksista positiivisesti. Hämeen ELY-keskusta pidetään erityisesti asiantuntevana, yhteistyötaitoisena, helposti lähestyttävänä sekä joustavana.

Hämeen ELY-keskuksen ylijohtaja Tommi Muilu on erittäin tyytyväinen tulokseen.

- Viimeisten vuosien aluehallinnon uudistamistyö on tiivistänyt toimintaamme sidosryhmiemme kanssa ja tämä työ on nähtävissä kyselyn tuloksista. Asiantuntijamme osallistuivat maakuntauudistuksen valmisteluun molemmissa maakunnissa ja myös valtakunnallisen Luova-viraston valmistelutyössä olimme mukana hyvin aktiivisesti. Asiantuntemustamme ja osaamistamme arvostetaan ja roolimme asioiden yhteen sovittavana tahona koetaan tärkeäksi, kertoo Muilu.

Myös yksikön päällikkö Teea Lyytikäinen näkee kyselyn viestin olevan varsin selkeä.

- On tärkeätä, että jatkossakin huolehdimme osaamisestamme ja yhteistyöstä alueella. Meidän tulee jatkossakin panostaa enemmän näkyvyyteemme, aloitteellisuuteemme ja ylipäätään valtakunnallisten asioiden edistämiseen yhdessä alueemme toimijoiden kanssa. Tältä pohjalta on hyvä käynnistää uuden strategiamme toimeenpano, toteaa Lyytikäinen.

 


 

Kuva: Kokonaistyytyväisyys ELY-keskusten toimintaan. Vertailuvuodet 2017 -2019.

 

Lisätietoja

Ylijohtaja Tommi Muilu, Hämeen ELY-keskus, puh. 0295 025 206

Asiakkuuspäällikkö Riikka Järvinen, Hämeen ELY-keskus, puh. 0295 025 121

 

Tiedotus

Miira Pakkala, Hämeen ELY-keskus, puh. 0295 025 176


Päivitetty