Tiedotteet 2018

Sattulantiellä kokeillaan maantien muuttamista kylätieksi

Kokeilulla tavoitellaan sujuvaa ja turvallista liikkumista tiellä, jossa erillisen kevyen liikenteen väylän toteuttaminen ei ole tarkoituksenmukaista. Hankkeessa tie päällystetään uudelleen ja kylätiemerkinnät toteutetaan kesän 2018 aikana. Sattulan kylätiekokeilu parantaa pyöräliikenteen ja jalankulun olosuhteita.

Sattulantie (maantie 13899) on Hattulan kunnassa sijaitseva maantie Kalvolantien (maantien 130) ja Hattulantien (maantie 3051) välillä. Tiellä on noin 400 käyttäjää vuorokaudessa.

"Kylätielle esitetyt toimenpiteet edustavat Suomessa uutta ajattelua. Erityisesti Hollannissa vastaavia tiejaksoja on toteutettu mittavasti 70-luvulta lähtien. Kokeilun tavoitteena on kerätä kokemuksia hollantilaistyyppisen kylätieratkaisun edellytyksistä, toimivuudesta ja vaikutuksista suomalaisessa kyläympäristössä.", kertoo projektipäällikkö Jaakko Kuha ELY-keskuksesta.

Kokeilulla pyritään rauhoittamaan henkilöautoliikenteen nopeuksia ja lisäämään eri käyttäjäryhmien kokemaa liikenneturvallisuutta. Hankkeella saadaan lisätietoa uusista kustannustehokkaista keinoista parantaa kävelyn ja pyöräilyn olosuhteita alemman tieverkon vähäliikenteisissä kohteissa, joissa erillisen kevyen liikenteen väylän toteuttaminen ei ole tarkoituksenmukaista.

Kylätiekokeiluun ryhdytään Sattulan kyläyhdistys ry:n tekemän aloitteen perusteella.

"Sattulan kyläyhdistyksen kevätkokouksessa 2017 päätettiin tehdä ELY-keskukselle aloite Sattulantien kehittämisestä ja Hollannissa käytetyn yhteen ajokaistaan ja leveisiin kevyen liikenteen tiloihin perustuvan tien poikkileikkauksen kokeilemisesta. Olemme tyytyväisiä, että ELY-keskus tarttui ehdotukseemme, ja kylätietä kokeillaan juuri Sattulantiellä.", kertoo kyläyhdistyksen puheenjohtaja Reijo Lehtinen.

Tietoa hankkeesta

Kylätiekokeilussa Sattulantien liikennejärjestelyitä muutetaan 2,5 kilometrin matkalla, eli lähes koko tien pituudelta. Ajoradan keskeltä varataan moottoriajoneuvoliikenteelle kaksisuuntainen, noin 3 metriä leveä kaista. Ajoradan molemmin puolin varataan noin 1,5 metriä leveä tila ensisijaisesti jalankulkijoiden ja pyöräliikenteen käyttöön. Moottoriajoneuvojen kohtaaminen tapahtuu osittain reuna-alueiden kautta. Tien nopeusrajoitus on tällä hetkellä jakson päissä 50km/h ja keskellä 40km/h. Kylätieksi muutettaessa Sattulantien nopeusrajoitus lasketaan 40 kilometriin tunnissa koko matkalta.

Aikataulu

Sattulantien ajorata päällystetään ja uudet tiemerkinnät toteutetaan kesän 2018 aikana ELY-keskuksen toimesta. Tien kumpaankin päähän laaditaan tiedotustaulut kylätiemuutoksista.

Lähialueen asukkaita ja yrityksiä tullaan tiedottamaan toimenpiteiden aikataulusta ja sisällöstä tarkemmin lähempänä toteutusta. Hankkeen valmistuttua järjestetään esittely, missä on mahdollisuus tutustua kohteeseen paikan päällä.

Kulkeminen Sattulan kylätiellä

1. Normaalitilanteessa moottoriajoneuvot ajavat keskellä. Pyöräliikenne ja jalankulku käyttävät tien reunaa

2. Kahden moottoriajoneuvon kohdatessa siirrytään hyödyntämään reuna-aluetta turvallisen kohtaamisen mahdollistamiseksi.

3. Pyöräilijän kohdatessa jalankulkijan, pyöräilijä siirtyy keskikaistalle. Keskikaistalle siirtyvä pyöräilijä väistää keskikaistan liikennettä.

4. Vastakkaisen liikenteen kohtaaminen tulee tehdä turvallisesti. Moottoriajoneuvolla tulee siirtyä reuna-alueelle vain, jos reuna-alue on vapaa. Jos reuna-alueella on muita käyttäjiä, tulee odottaa kohtaamiseen tai ohittamiseen sopivaa liikennetilannetta.

Lisätietoja:

ELY-keskus, projektipäällikkö Jaakko Kuha, 0295 021 299

Suunnittelukonsultti Niko Palo, Strafica Oy, 040 546 3235

Suunnittelualue kartalla:

 


Päivitetty