Tiedotteet 2019

Satakunnan ELY-keskus käynnistää yhteistyössä TE-toimiston kanssa uudentyyppisen Rekrytoiva Satakunta -palvelun (Satakunta)

Palvelulla pyritään vastaamaan Satakunnan yritysten kasvaneisiin rekrytointitarpeisiin julkisen ja yksityisen työnvälityksen yhteistyönä. Työnhakijoiden työllistymistä pyritään nopeuttamaan ja näin vastaamaan työvoiman kysyntään.
 
Palveluntuottajaksi on valittu Työelämän Infopisteen ja VMP Groupin muodostama ryhmittymä. Palveluntuottajan tehtävänä on kartoittaa Satakunnan yritysten rekrytointitarpeita ja vastata niihin nopeasti lisäämällä työnhakijoiden henkilökohtaista palvelua ja sitä kautta työllistymistä. Tavoitteena on myös kasvattaa RekryKoulutusten määrää ja näin tehostaa osaajien löytymistä yrityksiin.
 
Palveluntuottaja on perustanut satakuntalaisille asiakkaille Työnvälityspisteen, joka auttaa työnhakijoita löytämään töitä ja työnantajia löytämään itselleen sopivia työntekijöitä. Työnhakija saa Työnvälityspisteeltä tehostettua työnohjausta, sekä konkreettista apua esimerkiksi työhaastattelutilanteisiin, työ- ja koulutuspaikkojen etsimiseen tai hakupapereiden ja CV:een kirjoittamiseen. Tavoitteena on työn löytyminen kolmen kuukauden aikana tai työllistyminen RekryKoulutuksen kautta.
 
VMP Group tuntee hyvin alueen yritysmaailman ja auttaa näin kasvattamaan RekryKoulutusten tunnettuutta ja lisäämään niiden käyttöä satakuntalaisissa yrityksissä. RekryKoulutus voidaan järjestää yhdelle tai useammalle yritykselle yhteisesti. Sillä pystytään varmistamaan työnhakijan osaaminen ja sopivuus työtehtävään lyhyehköllä koulutuksella sekä työssäoppimisjaksolla yrityksessä. Työllistymisen todennäköisyys koulutuksen jälkeen on hyvä, sillä koulutus järjestetään aina yrityksen rekrytointitarpeen perusteella.

Lisätiedot:

  • Yksikön päällikkö Maija Saari, 0295 022 116
  • etunimi.sukunimi(at)ely-keskus.fi

Päivitetty