Tiedotteet 2019

Purunpään niemen suojelualue laajenee Kemiönsaarella (Varsinais-Suomi)

ELY-keskus on hyväksynyt ympäristöministeriöstä saadulla valtuutuksella Purunpään niemen rauhoitushakemuksen. Uusi päätös yksityisen suojelualueen perustamisesta 8.7.2019 korvaa vanhan v. 2002 päätöksen ja samalla alue laajenee noin 100 ha:n Metsoalueella. Suojelumääräykset Purunpään Natura-alueella kiristyvät eikä metsätalouden harjoittaminen ole siellä enää jatkossa mahdollista.

Söderlångvikin kartanolla (omistaja Föreningen Konstsamfundet r.y.) metsätaloutta harjoitetaan monipuolisesti ja kaikessa pyritään ottamaan huomioon taloudellisten arvojen lisäksi myös sosiaalinen ja ekologinen näkökulma. Luopumalla hakkuista Purunpään niemellä kartano edistää toimillaan alueen biologista monimuotoisuutta.

Suuri osa nyt perustetusta alueesta on ollut jo aiemmin suojeltu rakentamiselta. Föreningen Konstsamfundet pitääkin suojelumääräysten tiukentamista luonnollisena jatkona. Föreningen Konstsamfundet saa valtiolta korvausta 615 300 euroa omistamansa alueen suojelemisesta Purunpään niemellä. Korvaus perustuu alueen nykyiseen puustoon.

Suojelualueen nimi on tulevaisuudessakin Ölmos-Purunpää. Purunpään alue on pinta-alaltaan noin 200 ha ja muodostaa osan noin 590 ha kokoisesta suojelualueesta. Långsidan, Hammarsboda-järven rantaviiva ja Långvikenin niemen läntinen ranta ovat kuten ennenkin suojeltuja rakentamiselta. Lehdot Natura-alueella, jotka ovat osa suojelualueesta, hoidetaan kuten ennenkin sovitun hoitosuunnitelman mukaisesti. METSO-alueelta löytyy myös lehtoja, noin 10 ha. Muita elinympäristöjä METSO-alueella ovat: monimuotoisuudelle merkittävät kangasmetsät ja suot sekä metsäiset kalliot, jyrkänteet ja louhikot.

Söderlångvikin kartano on tietoinen Purunpään niemen ainutlaatuisista piirteistä ja luonnonarvoista. Purunpää toimii porttina Saaristomeren kansallispuistoon. Metsänhoito näin vaihtelevassa saaristomaastossa, kaikkine luontoarvoineen, on haasteellista, joten pysyvä totaalirauhoitus on kaikin puolin hyvä ratkaisu.

– Söderlångvikin kartano odottaa mielenkiinnolla, miten 200 hehtaarin yhtenäinen alue kehittyy ilman metsänhoidollisia toimenpiteitä. Metsästäminen ja virkistyskäyttö ovat edelleen sallittua, sanoo Söderlångvikin kartanon metsävastaava Siv Vesterlund-Karlsson.

Purunpään niemellä sisäsaaristo muuttuu heti ulkosaaristoksi, ilman keskisaaristoa. Tämä vaikuttaa alueen ainutlaatuisiin erityispiirteisiin.

– Tulevaisuudessa merkitään mahdollisesti polku pitkin Purunpään rantoja. Alue on hyvin suosittu luonnonystävien keskuudessa ja toivottavasti elämys Purunpään niemellä voidaan yhdistää vierailuun Söderlångvikissa. Kahvila Vivanin kokoustilan nimi on tästä lähtien Kabinetti Purunpää, kertoo Söderlångvikin kartanon tilanhoitaja Mikael Jensen.

Purunpää-niemen suojelu nostaa Söderlångvikin kartanon metsäomaisuuden suojelupinta-alan kolmeen prosenttiin. Suojelupäätös on valmisteltu hyvin ja pohjautuu luontoselvitykseen, joka on tehty vuosina 2017-2018. Inventoinnissa todettiin mm., että maassa pesivien lintujen, esim. teeren ja metson, kanta oli merkittävä. Hyvä tulos on seurausta tehokkaasta supikoirien ja minkkien metsästyksestä Söderlångvikin alueella.

Kysymyksiin vastaavat:

Söderlångvikin kartanon tilanhoitaja Mikael Jensen, puh 040-5531803 ja
metsävastaava Siv Vesterlund-Karlsson puh 044-7257570

ELY-keskuksessa ylitarkastaja Leena Lehtomaa, puh 0400-866 279

Söderlångvikin kartano on osa Föreningen Konstsamfundetia. Metsätalous on tärkeä osa tilan elinkeinoista, kuten myös omenaviljely, kahvila- ja turismitoiminta ja mökkivuokraus. Tällä hetkellä päärakennusta saneerataan, valmistumisaika syksy 2020. Taidemuseo on siksi suljettu kesällä 2019-2020, mutta tilan muu toimintaa jatkuu normaalisti.

 

        


Päivitetty