Tiedotteet 2018

Pohjois-Suomen ETNO kokeilee uusia toimintamalleja (Pohjois-Pohjanmaa)

Pohjois-Suomen etnisten suhteiden neuvottelukunta järjestää perheleirin Pikku-Syötteen maisemissa 18.-19.8. Leirille matkaa 40 hengen joukko osallistujia Kainuusta ja Pohjois-Pohjanmaalta. Kyse ei ole perinteisestä harraste- tai järjestöleiristä, sillä harrastuksen sijaan osallistujia yhdistää yksi ominaispiirre: rohkeus lähteä viikonlopun viettoon täysin vieraiden ihmisten kanssa. Suurelle osalle leiriläisiä yhteistä on myös se, että joko he itse tai heidän vanhempansa ovat viettäneet osan elämästään muualla kuin Suomessa.

Leirin taustalla on neuvottelukunnan jäsenten jakama ajatus siitä, että parhaiten ennakkoluuloja murretaan aidoissa arjen kohtaamisissa. Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksen maahanmuuttopäällikkö Hanna Määttä avaa leirin ideaa.

- Niin kauan kuin jokainen meistä voi elää oman viiteryhmän sisällä, hän voi myös sulkea ovet erilaisuudelta. Tällöin ei ole aina helppoa tunnistaa sitä, mikä omista tuntemuksista ja uskomuksista on vain ennakkoluuloa.

Määttä muistuttaa, etteivät ennakkoluulot ole suomalainen ilmiö: stereotypiat suomalaisista tai vastaavasti muista kulttuureista saattavat osaltaan hidastaa tai jopa estää uusiin ihmisiin tutustumista ja kotoutumista.

Arjen kohtaamiset mielessään neuvottelukunnan jäsenet ovat miettineet erilaisia matalan kynnyksen tilaisuuksia, joissa toisilleen tuntemattomat ihmiset voisivat kohdata, tutustua ja sitä kautta oppia uutta sekä muista että itsestään. Leiri on yksi ideoiduista kokeiluista, joissa tarkoitus on mahdollistaa erilaisten ihmisten kohtaaminen taustasta, iästä ja kielitaidosta riippumatta. Muita kuluvan vuoden aikana testikäytössä olevia toimintamalleja ovat mm. ETNO-kahvilat, joita pidetään eripuolilla toimialuetta.

-Viikonloppuleirillä tutustutaan toisiimme yhteisen tekemisen kautta: nautitaan yhdessä Syötteen luonnosta, virkistytään, kurkistetaan suomalaiseen kansantaruperinteeseen, leikkeihin ja käsitöihinkin. Leiri toimii eräänlaisena testialustana sille, voisiko aito kohtaaminen rohkaista meitä olemaan avoimempia uusille ihmisille, niin etteivät ennakkoluulot ja pelot eristä meitä muista, summaa Hanna Määttä.

Mikä on ETNO?

Valtioneuvosto asettaa valtakunnallisen etnisten suhteiden neuvottelukunnan (ETNO) nelivuotiskausittain. Valtakunnallisen neuvottelukunnan lisäksi toimii seitsemän alueellista etnisten suhteiden neuvottelukuntaa, joista yksi on Pohjois-Suomen ETNO. Neuvottelukunnan työtä koordinoidaan Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksessa. Pohjois-Suomen neuvottelukuntaan kuuluu viranomaisia ja jäsenjärjestöjä Pohjois-Pohjanmaalta ja Kainuusta. Neuvottelukunnan jäsenistä ja varajäsenistä vähintään puolet on maahanmuuttajataustaisia.

Neuvottelukunta toimii asiantuntijaverkostona maahanmuuttoon, kotouttamiseen, yhdenvertaisuuteen ja eri väestöryhmien väliseen vuoropuheluun liittyvissä kysymyksissä. Tekemällä ja keskustelemalla yhdessä rakennetaan luottamusta ja avointa Suomea.

Lisätietoja antaa maahanmuuttopäällikkö Hanna Määttä, Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus, p. 0295 038 076


Päivitetty