Tiedotteet 2018

Pohjois-Savon hyvä vire talous- ja työllisyyskehityksessä jatkuu (Pohjois-Savo)

Pohjois-Savon vahvuutena ovat Kuopion, Ylä-Savon ja Varkauden seutujen kasvavat ja kansainvälistyvät vientiyritykset. Kone- ja energiateknologian ja puunjalostusteollisuuden liikevaihto ja vienti ovat kasvaneet ripeästi uusien tuote- ja palveluinnovaatioiden ansiosta.

Pohjois-Savon ELY-keskuksen yksikön päällikkö Jan Blomberg kertoo, että talouskasvussa on hyvä vire ja uusia investointeja on tulossa ympäri Pohjois-Savoa. -Uutta on, että kaikilla seutukunnilla on käynnissä tai käynnistymässä erilaisia uusia, julkisia tai yksityisiä investointihankkeita. Maakunnassa on menossa pirteä investointien vaihe. Hyvä talouden ja työllisyyden kehitys siis jatkuu edelleen ja lähiaikojen näkymät ovat kasvun tasaantumisesta huolimatta hyvät, Blomberg ennustaa.

Valtakunnallisesti tarkasteltuna metsäteollisuuden vireillä olevat investoinnit keskittyvät Itä- ja Pohjois-Suomeen. Pohjois-Savossa Finnpulpin biotuotetehtaan valmistelussa on edetty ympäristölupien osalta ja käynnissä ovat rahoitusneuvottelut. Biotuotetehtaan toteutuessa puulogistiikan osaajia tullaan tarvitsemaan useita satoja sekä kuljetus- että metsäkonepuolelle.

Kuopion seudulle on suunnitteilla sekä määrällisesti että kooltaan aiempia vuosia suuremmat investoinnit. Julkinen rakentaminen, yritysten tuotantotilojen rakentaminen sekä asuntorakentaminen on jo tällä hetkellä kohtalaisen vilkasta ja lähitulevaisuuden näkymät investointien osalta ovat hyvällä tasolla. Uusia yrityksiä Pohjois-Savoon perustettiin hiukan enemmän kuin vuosi sitten vastaavalla ajanjaksolla.

Työvoiman kysyntä vilkasta

TE-toimistoon ilmoitettuja uusia avoimia työpaikkoja on kuluvan vuoden aikana Pohjois-Savossa ollut 19 % edellisvuotta enemmän. Parhaiten työpaikkoja on ollut palvelu- ja myyntityöntekijöille, asiantuntijoille, rakennus-, korjaus- ja valmistustyöntekijöille sekä erityisasiantuntijoille.

Vilkas työvoiman kysyntä on nostanut esiin myös työvoiman saatavuusongelmat koko Pohjois-Savon alueella. Erityisesti metallialan osaajista on kysyntää koko maakunnan alueella, mutta erityisesti Ylä-Savossa, missä se vaikeuttaa jo alan kasvua.

Työssäkäyntialueiden väliset liikkumistarpeet ovat tärkeitä osaavan työvoiman saatavuuden turvaamisessa. Liikenneinfraan liittyvät hankkeet ovatkin tärkeitä koko maakunnan saavutettavuuden ja teollisuuden kilpailukyvyn kannalta. 

Työttömyyden laskuvauhti on edelleen kiihtynyt

Työttömyys on Pohjois-Savossa laskenut viimeisen kolmen vuoden ajan ja laskuvauhti on edelleen kiihtynyt kuluvan vuoden aikana. Työttömyyden uskotaan laskevan myös tulevana vuonna tuhannella henkilöllä. Nuorten, alle 25-vuotiaiden työttömien määrä on viimeisen kolmen vuoden aikana vähentynyt 29 %. Nuorille on kohdennettu paljon erilaisia palveluja ja hankkeita, minkä vuoksi nuorten työttömyyden kehityksen uskotaan jatkuvan samansuuntaisena myös jatkossa.

Pitkäaikaistyöttömyys, eli yhtäjaksoisesti vähintään vuoden työttömänä olleiden määrä laskee nyt muuta työttömyyttä nopeammin. Pitkäaikaistyöttömien määrä (3 683 henkilöä) on nyt loppuvuoden 2013 tasolla.

Alueelliset kehitysnäkymät on työ- ja elinkeinoministeriön ja ELY-keskusten kaksi kertaa vuodessa ilmestyvä julkaisu, johon on koottu ELY-keskusten näkemykset alueensa seutukuntien nykytilasta ja tulevaisuuden kehitysnäkymistä. Katsauksessa arvioidaan seutukuntien elinkeinoelämän ja työllisyyden kehitysnäkymiä lyhyellä aikavälillä. Tavoitteena on myös nostaa esiin heikkoja signaaleja ja mahdollisia tulevaisuuden kehityskulkuja, joiden toteutumisella voisi olla merkittäviä alueellisia vaikutuksia.

Liite:
Alueelliset kehitysnäkymät -katsaus löytyy kokonaisuudessaan alla olevasta linkistä.
Pohjois-Savon osuus on luettavissa sivulta 149 eteenpäin.

Lisätietoja:
Yksikön päällikkö Jan Blomberg, Pohjois-Savon ELY-keskus, jan.blomberg(at)ely-keskus.fi, p. 029 502 6552


Päivitetty